پرسشنامه سنجش عوامل تاثیرگذار بر نگهداشت و ارتقا برند

پرسشنامه سنجش عوامل تاثیرگذار بر نگهداشت و ارتقا برند

دریافت پرسشنامه استاندارد آماده مدیریت با عنوان سنجش عوامل تاثیرگذار بر نگهداشت و ارتقا برند

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر نگهداشت و ارتقا برند و  ارائه راهکارهایی جهت ارتقا برند در ایران، این پرسشنامه حاوی 35 سوال استاندارد میباشد.
اندیشمند گرامی، با احترام، پرسشنامه‌ ای که پیش‌ روی شماست در جهت بررسی عوامل موثر بر نگهداشت و ارتقا برند  تنظیم شده است. در طراحی پرسشنامه تلاش شده است که عوامل تاثیرگذار بر نگهداشت و ارتقا برند لحاظ گردد.

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه سنجش عوامل تاثیرگذار بر نگهداشت و ارتقا برند با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما