طرح کارآفرینی تأسیس درمانگاه

طرح کارآفرینی تأسیس درمانگاه

دانلود طرح کارآفرینی تأسیس درمانگاه – طرح توجیهی و کسب و کار Entrepreneurship Clinic
فهرست مطالب
۱- خلاصه طرح
۲- مقدمه
۳- تاریخچه و معر فی کالا
۴- اهداف
۵- دلایل طرح
۶- اهمیت طرح
۷- فرآیند تولید و خدمات
۸- مواد اولیه
۹- سرمایه گذاری ثلبت ( زمین – مستغلات – ساختمان )
۱۰- سرمایه گذاری ثابت ( ماشین آلات )
۱۱- سرمایه گذاری ثابت ( تجهیزات )
۱۲- جدول هزینه های قبل از بهره برداری
۱۳-جدول حقوق پرسنل
۱۴جدول هزینه های ثابت
۱۵- جدول هزینه های متغیر
۱۶- جدول سرمایه درگردش
۱۷- جدول ا ستهلاک
۱۸- جدول کل سرمایه گذاری
۱۹- محاسبه نقطه سر به سر
۲۰- جدول تولید یا خدمات
۲۱- تعین قیمت تمام شده
۲۲- قیمت و چگونگی فروش
۲۳- سود
۲۴- بازده سرمایه
۲۵-برگشت سرمایه
۲۶- حاشیه سود
۲۷- محل اجرای طرح
۲۸- تعداد شرکاء
۲۹- پیش بینی بودجه
۳۰- پیش بینی منابع مالی
۳۱- پیش بینی تکنولوژی
۳۲- محل تاًمین و چگونگی تهیه آن
۳۳- ظرفیت
۳۴- کیفیت
۳۵- محل تاًمین و چگونگی تهیه آن
۳۶- مشتریان بالفعل و بالقوه
۳۷- معرفی بازار هدف
۳۸- انتخاب بازار هدف
۳۹- شناخت رقبا
۴۰- تحقیقات بازار یابی
۴۱- ارائه راه کار مناسب برای ایجاد نیاز
۴۲- شناخت نیازها
۴۳- ارائه راه کار مناسب برای ایجاد پاسخگویی نیازها
۴۴- شناخت معیارهای مشتریان
۴۵- بازار یابی
۴۶- خدمات پس از فروش
۴۷- میزان سود مورد نیاز و مورد انتظار
۴۸- مقایسه سود با صنعت مشابه
۴۹- مقایسه سود با بازار مشابه
۵۰- نحوه تقسیم سود
منابع


 


اولین نفر باشید

نظر شما