طرح توجیهی کارگاه موزائیک سازی

طرح توجیهی کارگاه موزائیک سازی

دانلود طرح توجیهی کارگاه موزائیک سازی – طرح کارآفرینی
فهرست مطالب
مقدمه۲
اهمیت کار موزائیک سازی۳
بخش اول(شروع به کار)۴
آموزش در موزائیک سازی۵
بخش دوم(هزینه ها وسود خالص.۷
میزان تولید در ماه۸
سود خالص خالص۹
بخش سوم(کار های جنبی در کارگاه موزائیک سازی.۱۰
بخش چهارم(ضمائم) ۱۲
نکته های مهم و قابل توجه۱۴
بخش پنجم(نمودار ها).۱۵
بخش ششم(عکس ها).۲۰
مراجع و منابع۳۳
تقدیروتشکر۳۴


اولین نفر باشید

نظر شما