طرح توجیهی تولید فیلتر هوا و روغن

طرح توجیهی تولید فیلتر هوا و روغن

دانلود طرح توجیهی تولید فیلتر هوا و روغن – پروژه کارآفرینی – طرح کسب و کار
معرفی محصول :
همانگونه که از نام فیلتر مشخص است ، این محصول جهت جدا کردن گردغبار هوا و فیلتر روغن برای جدا کردن ناخالصی ها مورداستفاده قرار می گیرند که برای عملکرد مناسب و راحت موتور خودرو بسیار مهم و با اهمیت است.

– روش تولید
– برآورد تولید سالیانه
– مواد اولیه مصرفی
– برآورد مساحت زمین و سطح زیربنا
– برآورد نیروی انسانی و هزینه آن
– تجهیزات و تاسیسات عمومی
– برآورد سرمایه در گردش طرح
– سایر جداول مربوطه 


اولین نفر باشید

نظر شما