طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی

طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی

دانلود طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی – پروژه کارآفرینی Entrepreneurship project – Paper napkins
فهرست مطالب
شرح
فصل اول- چکیده مطالعات فنی- مالی و اقتصادی
جدول نتایج چکیده طرح

فصل دوم- کلیات معرفی محصول
مقدمه
۱-۲ تعریف، ویژگیها و مشخصات فنی محصول
۲-۲ کالاهای قابل جانشین
۳-۲ بررسی بازار و قیمت فروش
فصل سوم- مطالعات فنی
مقدمه
۱-۳ معرفی روشهای مختلف تولید
۲-۳ تشریح فرآیند تولید منتخب
۳-۳ بررسی ایستگاهها، مراحل و شیوه‌های کنترل کیفیت
۴-۳ تعیین ظرفیت، برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد
۵-۳ برآورد میزان مصرف مواد اولیه
۶-۳ دستگاهها و تجهیزات خط تولید
۷-۳ تجهیزات و تاسیسات عمومی
۸-۳ نیروی انسانی
۹-۳ محاسبه زیربناها و مساحت مورد نیاز
۱۰-۳ زمان‌بندی اجرای پروژه (CPM)
مقدمه
۱-۴ اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و برآورد آن
۲-۴ اطلاعا مربوط به سرمایه ثابت و برآورد آن
۳-۴ کل سرمایه‌گذاری
۴-۴ هزینه‌های تولید
۵-۴ قیمت تمام شده محصول
۶-۴ صورتهای مالی و شاخصهای اقتصادی طرح
۷-۴ ارزیابی مالی و اقتصادی طرح 


اولین نفر باشید

نظر شما