طرح توجیهی تولید بوتانول (بوتیل الکل)

طرح توجیهی تولید بوتانول (بوتیل الکل)

دانلود طرح توجیهی تولید بوتانول (بوتیل الکل)

چکیده:
بوتانل در تولید حلال، بوتید استات نرمال، اترهای گلیکول و استرها، نرم کننده ها، رزین های آمینی، بوتیل اکریلات و بوتیل متاکریلات استفاده می شود. از سالیان قدیم (در طول جنگ جهانی اول)، بوتانل به عنوان یک محصول فرعی استن بوسیله تخمیر نشاسته ذرت تولید می شد. در حقیقت بوتانل یک محصول فرعی بود، هر چند دو قسمت بوتانل در ازای یک قسمت استن تولید می شد. اندکی بعد از آن صنایع جلا سازی این طرح را ارائه دادند که بوتانل تولید اصلی و استن یک محصول فرعی آن قرار گرفت.

فهرست مطالب:
کاربرد و موارد مصرف
بررسی جایگاه صنعتی
بوتیل الکل یا بوتانول
تولید بوتیل الکل از کربوهیدرات ها بوسیله تخمیر
بازده محصول
مواد اولیه مورد نیاز
روش تولید
نمودار فرایند تولید بوتیل الکل از کربوهیدراتها بوسیله تخمیر
لیست تجهیزات و ماشین آلات
تولید بوتیل الکل از هیدروژناسیون بوتیر آلدئید
مواد اولیه خام مورد نیاز
روش تولید
نمودار فرایند تولید بوتیل الکل از هیدروژناسیون بوتیر آلدئید
خصوصیات
تجزیه و تحلیل هزینه ها برای تولید ۴۵ تن بوتیل الکل در ماه


 


اولین نفر باشید

نظر شما