پرسشنامه شایعه سازمانی

پرسشنامه شایعه سازمانی

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده رشته مدیریت با عنوان شایعه سازمانی

معرفی پرسشنامه شایعه سازمانی

نمره گذاری: این پرسشنامه حاوی ۲۰ سوال است، سوالات ۴ و ۵ به صورت معکوس نمره گذاری می شود و بقیه سوالات به صورت مثبت نمره گذاری می شوند.
میزان نمره گذاری:
شایعات سازمانی در حد کم: ۲۰ تا ۴۰
شایعات سازمانی در حد متوسط: ۴۱ تا ۸۰
شایعات سازمانی در حد زیاد:۸۱ تا ۱۰۰

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما