سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها و دهیاری ها

سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها و دهیاری ها

دانلود سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها و دهیاری ها

نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور سال 92

توضیحات:
نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور سال ۹۲، شامل سوالات آزمون عمومی و آزمون تخصصی (کارشناس بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای) در قالب ۱۴۰ سوال

سوالات عمومی:
فناوری اطلاعات
زبان و ادبیات فارسی
ریاضی و آمار مقدماتی
احکام و معارف اسلامی
اطلاعات اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی، فرهنگی
زبان انگلیسی

سوالات تخصصی:
بهداشت مواد غذایی، مسکن و بهداشت پرتوها و مبارزه با ناقلین
آب (شیمی و میکروبیولوژی آب، توزیع، انتقال و تصفیه آب)
فاضلاب (شیمی و میکروبیولوژی، جمع آوری و تصفیه آب)


 


اولین نفر باشید

نظر شما