پرسشنامه سنجش کارآفرینی اجتماعی مدل دیز

پرسشنامه سنجش کارآفرینی اجتماعی مدل دیز

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد آماده مدیریت با عنوان سنجش کارآفرینی اجتماعی نوشته شده توسط مدل دیز

معرفی پرسشنامه

این پرسشنامه برای ارزیابی کارآفرینی اجتماعی مدل دیز بکار میرد و حاوی 46 سوال استاندارد میباشد.

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه سنجش کارآفرینی اجتماعی مدل دیز با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما