پرسشنامه سنجش مدیریت دانش

پرسشنامه سنجش مدیریت دانش

دریافت پرسشنامه استاندارد آماده مدیریت با عنوان سنجش مدیریت دانش

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد سنجش مدیریت دانش، این پرسشنامه حاوی 20 سوال استاندارد میباشد.

ابعاد مورد بررسی

درونی سازی دانش
بیرونی سازی دانش
ترکیب دانش
جامعه پذیری دانش

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه سنجش مدیریت دانش پرسشنامه هدفگذاری لورنزی و همکاران با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما