دانلود پاورپوینت روش دلفی (مبانی پژوهش در تحقیقات اجتماعی)

دانلود پاورپوینت روش دلفی (مبانی پژوهش در تحقیقات اجتماعی)

دانلود پاورپوینت روش دلفی (مبانی پژوهش در تحقیقات اجتماعی)

بکارگیری روش دلفی عمدتا با هدف کشف ایده های خلاقانه و قابل اطمینان و یا تهیه اطلاعاتی مناسب به منظور تصمیم گیری است. روش دلفی فرایندی ساختار یافته برای جمع آوری و طبقه بندی دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که از طریق توزیع پرسشنامه هایی در بین این افراد و بازخور کنترل شده پاسخ ها و نظرات دریافتی صورت میگیرد. این مقاله در ۱۶ صفحه به بررسی این روش می پردازد .اولین نفر باشید

نظر شما