رنگبری و رنگرزی پارچه های پلی استر

رنگبری و رنگرزی پارچه های پلی استر

رنگبری و رنگرزی پارچه های پلی استر
فصل ۱- مقدمه (مروری بر پلی استر). ۷
۱-۱- تولید الیاف کوتاه: ۷
۱-۲- رطوبت: ۷
۱-۳- کاربرد پیگمنت: ۸
۱-۴- ویژگی‌ها: ۹
۱-۵- رطوبت بازیافتی: ۱۰
۱-۶- انعطاف‌پذیری: ۱۱
۱-۷- مدول کششی: ۱۱
۱-۸- دانسیته: ۱۱
۱-۹- مقاومت شیمیایی: ۱۲
۱-۱۰- حلالیت: ۱۲
۱-۱۱- اثر مواد متورم‌کننده: ۱۳
۱-۱۲- نقطه ذوب: ۱۳
۱-۱۳- دمای اتوکشی: ۱۳
۱-۱۴- ویژگی‌های الکتریکی: ۱۴
۱-۱۵- پایداری زیستی: ۱۴
۱-۱۶- جمع‌شدگی: ۱۵
۱-۱۷- آتش‌گیری: ۱۵
۱-۱۸- الیاف کوتاه پلی‌استر: ۱۷
فصل ۲- کاربرد شفاف کننده های نوری در فرمولاسیون مواد شوینده. ۱۸
۲-۱- مقدمه ۱۸
۲-۲- انواع درخشان کننده های نوری و سنتز آنها ۱۹
۲-۳- بهینه سازی مقدار اپتیکال برایتنر در پودر ۲۰
۲-۳-۱- اپتیکال برایتنر مصرفی در پودر ۲۰
۲-۳-۲- آزمایشات شستشو و بررسی نتایج.. ۲۲
فصل ۳- ارائه روشی جایگزین برای فرآیند شستشوی احیایی پارچه پلی استر رنگرزی شده. ۲۴
۳-۱- مقدمه ۲۴
۳-۲- بخش تجربی.. ۲۵
۳-۲-۱- مواد ۲۵
۳-۲-۲- روش کار ۲۶
۳-۲-۳- سنتز سطح فعال ( ۱۲-۴- ۱۲) و ۱۴ -۴-۱۴)) ۲۶
۳-۲-۴- رنگرزی پارچه پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس…. ۲۷
۳-۲-۵- اندازه گیری طول موج بیشینه مواد رنگزای دیسپرس…. ۲۸
۳-۲-۶- شستشوی احیایی.. ۲۹
۳-۲-۷- شستشو با سطح فعالهای کاتیونی.. ۳۰
۳-۳- نتایج و بحث… ۳۱
۳-۳-۱- آنالیز آماری ۳۱
۳-۳-۲- سطح بهینه ۳۴
۳-۳-۳- تصاویر SEM ۳۶
۳-۳-۴- اندازه گیری ثبات رنگ… ۳۶
۳-۴- نتیجه گیری.. ۳۷
۳-۵- حذف فرآیند شستشوی احیایی در رنگرزی پارچه پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس…. ۳۸
۳-۶- مقدمه ۳۸
۳-۷- بخش تجربی.. ۴۰
۳-۷-۱- مواد ۴۰
۳-۸- سنتز سطح فعال.. ۴۰
۳-۹- رنگرزی پلی استر با ماده رنگزای دیسپرس…. ۴۱
۳-۱۰- نتایج و بحث… ۴۲
۳-۱۰-۱- اندازه گیری طول موج بیشینه ماده رنگزای دیسپرس و محاسبه میزان رمق کشی.. ۴۲
۳-۱۰-۲- عملیات شستشوی احیایی.. ۴۳
۳-۱۰-۳- عملیات شستشو با سطح فعال کاتیونی.. ۴۳
۳-۱۱- نتیجه گیری.. ۵۱
فصل ۴- مراجع ۵۳


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما