دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها

دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها

دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و بررسی کنترل کیفیت و طراحی کالاها
امروزه به کیفیت کالا بعنوان یک امر ساختنی توجه می‌شود نه یک مساله کنترل کردنی . تولید یک کالا با کیفیت مناسب نیاز به بهبود عملکرد کلیه قسمتهای دخیل در تولید آن کالا دارد. کنترل کیفیت مواد اولیه، قطعات ساخته شده و نیمه‌ساخته‌ای که محصول از مونتاژ آنها بوجود می‌آید ضروری است ، اما کافی نیست . علاوه بر موارد مذکور باید نظارت و طراحی دقیقی بر کنترل در حین تولید و طراحی بعمل آید. انجام این کار مستلزم طراحی یک سامانه کنترل کیفیت یکپارچه IQC می‌باشد. اگر چه سابق بر این روشهای TQC به همین منظور استفاده شده‌اند، اما به نظر می‌رسد که اجرای IQC آسانتر از TQC باشد. طراحی و اجرای یک سیستم IQC علاوه بر آسان بودن، بیشتر مزایای یک سیستم TQC را به همراه دارد. سیستم IQC مورد نظر از ادغام دو سیستم کنترل کیفیت آماری و سیستم کنترل فرآیند آماری در مجاورت یک سیستم اطلاعات کیفیت حاصل می‌شود. واحد مورد بررسی این مطالعه یک شرکت بزرگ ماشین‌آلات صنعتی می‌باشد که مدل IQC برای آن طراحی و اجرا گردیده است .

صنعت بسته بندی و طراحی کالا
می توان گفت زبان تولید،بسته بندی وارایه کالا با شکل مناسب دربازار است.لزوم نگرش سیستماتیک به صنایع بسته بندی ،امروز بسیار بیشتر از گذشته احساس می شود.تنگناهای اقتصادی موجودوکاهش نقدینگی وسرمایه درگردش واحدهای تولیدی،کاهش منابع تامین کننده در آمدهای مالی همه وهمه اهمیت نقش صنعت بسته بندی ولزوم نگرش مدیریتی وسیستماتیک رابیشتر ایجاب می کند.درجهان امروز محصولات بسته بندی شده دارای ویژگیهای کاملا شناخته شده است ،امامتاسفانه هنوز نقش اقتصادی ،اجتماعی بسته بندی از سوی بسیاری از تولید کنندگان کشور به درستی درک نشده است وآگاهی لازم نسبت به آن به عنوان یک ابزار بازاریابی در بازارهای داخلی وخارجی وجودندارد.
کیفیت بسته بندی ایران نسبت به بسته بندیهای  خارجی درسطح بسیار پایینی قراردارد.باتمام اهمیتی که بسته بندی دارد وپیوسته توسط مسئولان به آن اشاره می شود،بسته بندی هنوز هویت صنفی یا صنعتی پیدانکرده وواحدهای تولیدی همچنان برای پیداکردن یک روش یایک ماشین بسته بندی مناسب محصول خود سردرگم هستند.دراین رابطه می توان به فقدان بسته بندی مناسب درمورد برخی کالاهای صادراتی مانند زعفران اشاره نمود که عموما به صورت فله ای صادر می شود.درپاره ای ازموارد بسته بندی بعضی ازمحموله های صادرشده به کشورهای پیشرفته بدلیل مغایرت  با قوانین مربوط به محیط زیست ،به خودداری واردکنندگان این کشورها از تحویل گرفتن کالا منتهی شده است.درمواردی بدنبال بی توجهی تولید کنندگان وصادر کنندگان نسبت به استانداردهاوالزامات کشورهای واردکننده ،کالاهای  مزبورقابل قبول در آن کشورها محسوب نشده است دور ریخته ویا مرجوع شده اند

نقش طراحی در صنعت بسته بندی 
طراحی دربسته سعی دارد کیفیت کالا را به شکل دقیق تری به نظر مصرف کننده برساندتا علاوه بربرخورداری از اعتماد واطمینان بیشتر به سلامتی کالا،ایجاد جذابیت وگیرایی بالاتری نموده ومصرف کننده رامجبور به خرید نماید.این شکل طراحی امکان رقابت مطمئن کالا رادر بازارهای رقابتی به راحتی فراهم می سازد.هنگام طراحی سهولت جابجایی یا مصرف،مسایل مرتبط با با حمل ونقل وانبار کردن کالا نیز مورد بحث قرار می گیرد.بسته بندی مناسب نقش عمده ای درموفقیت محصول دارد.طراحی موفق بسته بندی محصول مستلزم تخصصهای مختلف درزمینه تحقیقات علمی،روانشناسی ،هنر وطراحی است.رنگ آمیزی وطراحی بسته بندی متناسب با سلیقه بخشهای مختلف بازار موجب جلب تقاضای بیشتر برای محصول می شود.
روش توزیع می تواند اثر زیادی برساختار بسته بندی داشته باشد.تغییر در سیستم توزیع ممکن است منجربه روش جدید بسته بندی محصولات قبلی شود.مثلا تغییر به سمت ناوگان کانتینری باعث کاهش درمیزان بسته بندی خارجی می شود

فهرست مطالب
تاریخچه ۱
مقدمه ۲
کیفیت کالا ۲
نقش طراحی در صنعت بسته بندی ۴
بسته بندی و صادرات ۱۲
روش های افزایش کیفیت کالا و خدمات ۱۴
کنترل کیفیت ۱۹
عوامل مؤثر در کیفیت طراحی ۲۲
اجزای مدیریت کیفیت فراگیر          ۲۵
spc چیست؟ ۳۹
هزینه یابی کیفیت ۴۱
شرکت XX سهامی عام ۵۸
مروری بر تاریخچه کنترل کیفیت در ژاپن ۶۶
اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر ۸۵
برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر کیفیت ۸۷
ادغام برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت جامع کیفیت ۸۸
عناصر اصلی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر کیفیت ۸۹
سنجش ، ارزشیابی و ارتقای مستمر ۸۹
پنج رویکرد برنامه ریزی کیفیت ۹۵
مراحل اجرا ۹۶
نظریه مدیریت کیفیت ۹۹
زنجیره واکنشی بهبود کیفیت ۱۰۲
جایزه مالکوم بالدریج ۱۰۴
جوران ۱۰۸
کرازبی ۱۱۰
تاگوچی ۱۱۳
ایشی کاوا ۱۱۶
اصول حرکت به سوی کیفیت ۱۱۷
استانداردهای کیفی و کیفیت ۱۱۹
ابعاد کیفیت ۱۲۱
تعاریف ۱۲۲
پاسخ به چند سؤال کلیدی ۱۲۴
مدلهای جهانی ارزیابی کیفیت ۱۳۱
استقرار مدیریت کیفیت ۱۳۳
ساختار روش اجرایی ۱۳۴
مبنای مدیریت کیفیت ۱۴۰
منابع ۱۵۰


اولین نفر باشید

نظر شما