دانلود گزارش کارآموزی در دبیرستان هنرستان مدرسه

دانلود گزارش کارآموزی در دبیرستان هنرستان مدرسه

دانلود گزارش کارآموزی در دبیرستان هنرستان مدرسه
موضوع : گزارش کارآموزی کامپیوتر در مدرسه
عنوان پست: دفتردار (خدمات کامپیوتری)
– انجام امور اداری و دستورالعملهای مربوطه.
– ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و تنظیم لیستهای مشخصات پرسنل عوامل اجرائی و آموزشی مدارس نظام جدید آموزش متوسطه.
– تشکیل پرونده تحصیلی دانش آموزان.
– ثبت و ضبط نمرات در لیستهای ریز نمرات و درج در کارنامه های مربوطه.
– تکمیل کارنامه های تحصیلی و ارائه کارنامه های موقت.
– استخراج نتایج امتحان و تعیین تکلیف دانش آموزان در بعد گذراندن واحدهای درسی.
– تنظیم فرمهای مورد نیاز واحدهای آموزشی از قبیل فرم هدایت تحصیلی، فرم آمار و…
– تعیین شماره دانش آموزی با توجه به بخشنامه های مربوطه.
– دریافت اسامی ثبت نام شدگان در ابتداء و انتهای ترم و تحلیل روند آموزشی.
– مراقبت و حفظ و نگهداری از کامپیوتر و وسایل جانبی آن.
– همکاری با رئیس مدرسه در جهت تأمین شرایط مطلوب بهداشتی و ایمنی دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اهتمام در پیشگیری از سوانح و رسانیدن کمکهای اولیه لازم برای افراد سانحه دیده.
– ارائه گزارش کار به رئیس مدرسه و مسئولین امور تربیتی از طریق وی.
دانلود گزارش کارآموزی در دبیرستان هنرستان مدرسه
گزارش کارآموزی کامپیوتر در هنرستان
دانلود گزارش کارآموزی هنرستان و مدرسه
کارآموزی کامپیوتر
گزارش کاراموزی کامپیوتر در دبیرستان فنی
فهرست مطالب
مقدمه و تشکر 3
فهرست .4
فصل اول :آشنایی کلی با مکان کارآموزی5
1 ) تاریخچه سازمان 6
2 ) نمودار سازمانی و تشکیلات 9
3 ) نوع محصولات تولیدی یا خدمات10
4 ) شرح مختصری ازفرایند تولید یا خدماتی 19
فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز31
1 ) موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی 32
2 ) بررسی شرح وظایف در واحد صنعتی 33
فصل سوم : آزمون آموخته ها – نتایج و پیشنهادات42
گزارش کار 43


اولین نفر باشید

نظر شما