دانلود گزارش کارآموزی در تعمیرگاه خودرو پیمان تکنیک

دانلود گزارش کارآموزی در تعمیرگاه خودرو پیمان تکنیک

دانلود گزارش کارآموزی در تعمیرگاه خودرو پیمان تکنیک
نصب و تنظیم میل بادامک جدید
این دستورات یک راهنمایی اساسی برای نصب میل بادامک را برای شما مهیا می سازد و باید توسط یک تست دقیق کامل شود . اغلب خرابی های میل بادامک نو بیشتر به نصب نادرست مربوط می شود تا به نقایص موجود در میل بادامک یا لیفترها :

قبل از شروع کردن :
به راهنمای دستی تعمیر موتور جهت آگاهی بیشتر از ویژگی ها و جزئیات موتور خودتان مراجعه کنید سوراخهای لیفتر را برای دنده تخم مرغی شکل زیادی چک کنید . اگر سوراخها پوسیده شده اند قالب نیاز به تعمیر یا تعویض خواهد داشت.
پوش رودهای خود را از نظر پوسیدگی و راستی چک کنید.

فهرست مطالب 
نصب و تنظیم میل بادامک جدید
قبل از شروع کردن :
نصب میل بادامک:
تنظیم کردن میل بادامک :
لیفترهای هیدرولیک :
لیفترهای سفت :
تعویض کردن کلاج ماشین
رفع مشکلات و آزمایش دقیق
سیستم سوخت رسانی:
سیستم خنک کاری پیکان :
شرح مدار خنک کاری :
سیستم خنک کننده در پژو ۴۰۵ :
واتر پمپ


 


اولین نفر باشید

نظر شما