دانلود پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPIN)

دانلود پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPIN)

دانلود پرسشنامه استاندارد هراس اجتماعی کانور (SPIN) Standard questionnaire
این پرسشنامه ۱۷ آیتم دارد و هدف آن سنجش میزان هراس اجتماعی و خرده مقیاس های آن (ترس، اجتناب و فیزیولوژی)می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
هراس اجتماعی ترس بارز و مستمر از یک یا چند موقعیت اجتماعی یا عملکردی است که در آن شخص می ترسد شرمساری اش پدیدار شود( منبع داخل فایل)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از هراس اجتماعی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۷ گویه ای پرسشنامه هراس اجتماعی می­دهند .

مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (اصلا،۱؛ کم۲؛ تا حدی ،۳؛زیاد،۴؛ بسیار زیاد؛۵) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

اعتبار و روایی این پرسشنامه در پژوهش های مختلف مورد تایید قرار گرفته است (منبع داخل فایل). مقدار ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش (منبع داخل فایل) به دست آمد.

نام پرسشنامه: هراس اجتماعی کانور
هدف: سنجش میزان هراس اجتماعی و خرده مقیاس های آن (ترس، اجتناب و فیزیولوژی)
تعداد سوال: ۱۷
تعداد خرده مقیاس: ۳
روایی و پایایی: دارد
شیوه نمره گذاری: دارد
ابعاد (مولفه): دارد
مدل پرسشنامه: دارد
نوع فایل: word
منبع: دارد (منبع پرسشنامه + منبع پایایی)

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.اولین نفر باشید

نظر شما