دانلود پاورپوینت روانشناسی ورزشی

دانلود پاورپوینت روانشناسی ورزشی

دانلود پاورپوینت روانشناسی ورزش PowerPoint Sports Psychology ppt
روانشناسی ورزش چیست؟
مطالعه جنبه های روانی عملکرد ورزشکاران و کاربرد اصول روانشناسی در حوزه ورزش . یا به عبارت دیگر، مطالعه ویژگیهای رفتاری ورزشکاران.

طبقه بندی روانشناسی ورزش
روانشناسی بالینی : روانشناسان دراین حیطه بیشتر با ورزشکاران دارای مشکلات روان شناختی مانند اضطراب،ضعف اعتماد بنفس ، برانگیختگی و… سرو کار دارند.
روانشناسی آموزشی : روانشناسان این طبقه دارای دو نقش استاد و مشاور روانشناسی ورزش هستند .
روانشناسی تحقیقاتی : هدف تحقیقات این روانشناسان ،دستیابی به واقعیت های علمی ،آموزشی و بالینی است.

کاربرد روانشناسی ورزش
برای ورزشکاران
برای مربیان
حوزه های غیر ورزشی

ده دلیل برای وجود عوامل روانشناختی موثر بر عملکرد ورزشی
1- تفاوت اجرا هنگام تمرین در مقایسه با مسابقه
2- تحت تاثیر قرار گرفتن عملکرد در حضور تماشاگران
3- تغییرپذیری اعتماد به نفس
4- اضطراب و ترس هنگام مسابقه
5- آگاه نبودن از دلیل و انگیزه شرکت در رقابت
6- نسبت دادن ارزش خود به تواناییها در اجرای ورزشی
7- تغییر پذیری در تمرکز توجه
8- عملکرد ضعیف پس از برگشت به حالت اولیه از آسیب دیدگی
9- توسل به شیوه های مختلف برای رسیدن به اوج عملکرد
10- تاکید نتایج بسیاری از تحقیقات بر اهمیت توجه به ابعاد روان شناختی ورزشکاران
– مدل های استعداد یابی
– مدل های رشد

اجزاء و مولفه های کاربردی روانشناسی ورزش:
1 – انگیزش
2 –اعتماد به نفس
3-هدف گزینی
4 – تمرکز توجه
5–برانگیختگی
7- استرس
6- اضطراب
8- پرخاشگری
9- تسهیل اجتماعی
10- خود کلامی

1- انگیزش
تعریف انگیزش از دید گاه الدرمن :
انگیزش تمایل و آمادگی برای انتخاب و جهت دادن به رفتاری است که به وسیله نتایج احتمالی کنترل وپایداری در رفتار تا رسیدن به هدف را منجر می شود.
تعریف دیگری از انگیزش :
انگیزش یک نیروی درونی است که فرد را برای رسیدن به هدفی به حرکت وا می دارد.


اولین نفر باشید

نظر شما