دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل بارفیکس

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل بارفیکس

دانلود تحقیق و مقالات رشته تربیت بدنی با عنوان دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل بارفیکس در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش و در 77 اسلاید گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

آنالیز مهارت بارفیکیس
در این مهارت فرد میلۀ بارفیکس را گرفته و در حالت آویزان با کمک عضلات خود در صفحۀ فرونتال و محور ساجیتال خود را بالا می کشد .این مهارت دارای ۲ مرحله است :
۱) حرکت فرد به سمت بالا
۲)برگشت از بالا به سمت پائین
آنالیز حرکت
الف ) مرحلۀ حرکت فرد به سمت بالا
در این مرحله ورزشکار از حالت آویزان به سمت بالا حرکت می نماید . حرکت بالا رفتن تا جایی ادامه می یابد که چانه ها بالا تر از میله قرار گیرند .

عضلات درگیر در مفاصل
مچ ،کف دست و انگشتان / مفصل آرنج / مفصل شانه / مفصل کمربند شانه / مفاصل اندام تحتانی …
در این حرکت شرکت می کنند .
مفاصل مچ ،کف دست و انگشتان
در این مفاصل فلکشن صورت می گیرد عضلات فلکسور مچ ، کف دست و انگشتان در این بخش درگیر هستند . نوع انقباض ایزومتریک می باشد .
عضلات مهمی که در عمل گرفتن دخالت دارند عبارتند از
۱) تاکننده عمقی انگشتان
۲) تاکننده دراز شست دست
۳) تاکننده انگشتان دست
۴) عضلات دودی دست
(تاکنند ه بند انگشتان)
۵) تاکننده کوتاه شست
۶) نزدیک کننده شست دست
۷) دورکننده شست دست
همانطور که مشاهده می شود ، از عضلات فوق چهار عضله آن بر روی انگشت شست اثر د ارند . و شست را در مقابل چهار انگشت دیگر قرار می دهند و از دست یک ابزارگیرنده می سازند .
عضلات شرکت کننده در فلکشن مچ دست
۱-عضله کف د ستی طویل Palmaris Long
۲-زنداعلائی قدامی Flexor carpi Radialis
۳-زند اسفلی قدامی Flexor Carpi Ulnaris
۴- تاکننده سطحی انگشتان د ست Ddigitrum Superficialis Flexor


اولین نفر باشید

نظر شما