نمونه نقد پایان نامه (2 مورد)

نمونه نقد پایان نامه (2 مورد)

نمونه نقد پایان نامه (2 مورد)
لیست پایان نامه هایی که مورد نقد قرار گرفته اند:
بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی و ارائه الگوی مناسب بهره گیری از آن در آموزش متوسطه( از دیدگاه مدیران و دبیران)
——————–
«تاثیر آموزش به کمک کامپیوتر وآموزش به روش سخنرانی در درس ریاضی بر رشد خلاقیت دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی منطقه ۱۴ آموزش وپرورش شهر تهران
————–
شامل نقد عنوان،بیان مساله،ادبیات تحقیق،مراحل اجرا و روش تحقیق،تحلیل داده ها، خلاصه و پیشنهادها…
دانلود سری اول نقد پایان نامه برای درس سمینار 


اولین نفر باشید

نظر شما