دانلود مقاله کلم پیچ Cabbage

دانلود مقاله کلم پیچ Cabbage

دانلود مقاله کلم پیچ Cabbage
طبقه بندی، مبدا، و تاریخچه
کلم پیچ ( Brassica oleraca var Capitata) مهمترین عضو خانواده خردل (شب بو) می‌باشد. بطور مسلم گردیده که رقم‌های امروز کلم پیچ از کلم پیچ وحشی که درطول سواحل گچی انگلستان و سواحل غربی و جنوبی اروپا رشد می‌کرده منشاء گرفته است. کلم یچ بعنوان یک محصول غذائی از اولین دوره‌های باستانی مصرف می‌شده است. یونانیان قدیم به آن اعتبار بالائی داده و در افسانه‌های آنها ادعا می‌شود که مبداء آن از پدر خدایان آنهاست گفته می‌شود که مصریان کلم پیچ را می‌پرستیدند امروزه نیز هنوز بعنوان یک سبزی پیشتاز به حساب می‌آید.

وسعت و اهمیت
اگر چه محبوبیت کلم پبچ در سالهای اخیر حدودی کاهش یافته است با این حال در رتبه یازدهم ازنظر سطح زیرکشت و در مرتبه ششم از لحاظ ارزش در میان ۲۲ سبزی عمده آمریکا در سال ۱۹۷۷ قرار داشته است سطح زیر کشت کلم پیچ برای عرضه به صورت تازه وکراتبه بازار ۶۸۸۰۰ در سال ۱۹۴۹ به حدود ۳۷۰۶۰ هکتار در سال ۱۹۷۷ کاهش یافت در طول این دوره کل تولید تدریجا کاهش نشان داد در حالیکه ارزش آن از ۳۶۵۶۹۰۰۰ دلار به حدود ۱۷۲۸۶۰۰۰۰ دلار افزایش یافته به همان ترتیب کلم پیچ برای ساورکرات از ۷۰۸۸ به ۴۲۰۰ هکتار در طول دوره ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۷ کاهش پیدا کرد، در حالیکه ارزش کل از ۲۱۹۰۰۰۰ دلار به تقریبا ۷۰۲۲۰۰۰ دلار افزایش یافت کلم پیچ تجارتی در ایالات متعدی بطوری که در شکل ۱۶-۱ نشان داده شده تولید گردیده که همچنین رکورد نحوه کلم پیچ را در سالهای ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۷ نشان می‌دهد، ایالات فلوریدا، تگزاز، کالیفرنیا، کارولینای شمالی و جورجیا پیشتاز در تولید و عرضه کلم پیچ تازه می‌باشد. در حالیکه کلم برای تهیه کرات در ایالات نیویورک، و یسکانسین و اوهایو همچنانکه در جداول ۱۶-۱ و ۱۶-۲ نشان داده شده تولید می‌شود

فهرست مطالب
کلم پیچ Cabbage. 1
طبقه بندی، مبدا، و تاریخچه. ۱
وسعت و اهمیت… ۱
روندکار در راندمان تولید. ۲
احتیاج آب و هوائی.. ۵
انتخاب ارقام و بذر ۵
انواع ارقام. ۶
تامین بذر ۶
آماده سازی خاک… ۷
کود شیمیائی وآهک…. ۸
کنترل بیماریها و حشرات… ۱۴
کلم گل سبز (بروکلی)(Broccoli sprouting) 19
طبقه بندی و اهمیت… ۱۹
ارقام. ۲۰
کلم تکمه ای (بروکسل) Brussels sprouts. 21
طبقه بندی، طرز رشد و کشت… ۲۱
وسعت و اهمیت… ۲۲
کنترل بیماریها و حشرات… ۲۲
برداشت و بسته بندی.. ۲۲
گل کلم (کلم گل معمولی)و بروکلی سردهنده یا گل کلم مقاوم بسرما ۲۴
طبقه بندی و اهمیت… ۲۴
ارقام. ۲۵
خاک و احتیاج‌های زراعی.. ۲۵
برداشت و بسته بندی.. ۲۵
کلارد(Brassica oleracea var .virids) 26
طبقه بندی و طرز رشد. ۲۶
ارقام. ۲۷
احتیاج‌های زارعی.. ۲۸
کلم زینتی Brassica oleracea var .viridis)) 28
انواع. ۲۹
عملیات زراعی.. ۲۹
برداشت و بازار یابی.. ۲۹
کلم قمری (Kohlrabi) 30
طبقه بندی و مصرف… ۳۰
ارقام. ۳۱
احتیاج‌های زراعی.. ۳۱
برداشت… ۳۱
منابع.. ۳۲


 


اولین نفر باشید

نظر شما