دانلود مقاله ماشین آلات کشاورزی

دانلود مقاله ماشین آلات کشاورزی

دانلود مقاله ماشین آلات کشاورزی
مختصری از مقاله :
مکانیزاسیون کشاورزی در ایران موضوعی است که طی سالهای گذشته یا بهتر بگوئیم از سال ۱۳۴۵ ، یعنی سالی که قرارداد بین ایران و جمهوری رومانی به منظور خرید تراکتور و بعضی ادوات کشاورزی منعقد شد و تعداد تراکتور از آن سال در کشور رو به فزونی گذاشت مورد بحث متخصصین فن بوده است.
وقتی از مکانیزاسیون کشاورزی صحبت به میان می آید ، اکثرا به فکر کاربرد و استفاده از موتورهای احتراق داخلی و ماشین های مختلف کشاورزی در مزارع می افتند ، در حالی که مکانیزاسیون به معنی اعم، این نیست که حتما از موتور احتراق داخلی و یا از آخرین مدل های ماشین های کشاورزی استفاده شود. قبل از اینکه مکانیزاسیون کشاورزی را تعریف کنیم ، ابتدا لازم است موتور و ماشینرا از یکدیگر تشخیص داده و جدا کنیم. “ماشین ” وسیله ای است که اگر به آن توان دهیم ، برایمان کار انجام می دهد ولی خود به تنهایی قادر به انجام کار نیست

فهرست مطالب
مکانیزاسیون ماشینهای کشاورزی در ایران
آشنایی با وضعیت کشاورزی سنتی ایران
شرایط و امکانات توسعه ماشین های کشاورزی در ایران
نیروی کار انسانی و لزوم استفاده ی ماشین در کشاورزی ایران


 


اولین نفر باشید

نظر شما