دانلود مقاله طراحی سیستم کتابخانه

دانلود مقاله طراحی سیستم کتابخانه

دانلود مقاله طراحی سیستم کتابخانه
فصل اول:
معرفی سیستم
۱-۱- مقدمه:
اطلاعات گوهر قرنی است که در آن زندگی می کنیم. از دیرباز اطلاعات نقش مهمی در زندگی بشری ایفا می نموده است. طوری که انسان‌های نخستین دانسته‌های خود را بر دیواره غارها ترسیم می نمودند. کتیبه‌های سنگی که در اکتشافات باستان شناسان یافت می شوند و بسیاری از شیوه‌هایی که گذشتگان در جمع آوری و نگهداری دانسته‌هایشان به کار می برند، گواه بر اهمیت این موضوع دارد. اکنون که ما به این اطلاعات بازمانده از پیشینیان مراجعه می کنیم، مطالب بسیاری پیرامون زندگی پیشینیان فرا می گیریم.
با توجه به نقش اطلاعات در گذشته و حال آنچه در قرن کنونی حائز اهمیت است حجم اطلاعات نگهداری شده و سرعت انتقال میباشد. در عصر الکترونیک بسیاری از فعالیت‌های انسان زیر سلطه کامپیوتر‌ها و ارتباطات از راه دور قرار میگیرد. آثار تکنولوژی کامپیوتری هم اکنون در زندگی جوامع بشر مشهود است. بهره گیری از کامپیوتر و ارتباطات از راه دور، سرانجام ارتباط الکترونیکی را جایگزین بهره برداری از چاپ بر کاغذ میکند. در فرآیند‌های اطلاعاتی نقش کتابخانه فراهم آوری و سازماندهی و نظارت بر منابع و تدارک انواع خدمات بر اساس مآخذ است. در واقع کتابخانه میانجی دنیای اطلاعات و جامعه است. به دلیل پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی و منسوخ شدن روش‌های قدیمی و حجم کاری بالا، میتوانیم سیستم کتابخانه را از یک سیستم دستی و وقت گیر به یک سیستم کامپیوتری با سرعت بالا تبدیل کنیم. این کار موجب افزایش سرعت و راحتی کار در ارائه خدمات به افراد میگردد. موضوع‌های مهم دراین جا سرعت و سادگی و کارآیی بالاست.

۲-۱- اهداف:
پیشرفت و توسعه سریع تکنولوژی ارتباطات و به ویژه علوم رایانه، بشر را به اجتناب از فعالیت‌های اداری و روش‌های قدیمی و به استفاده از روش‌های نوین در انجام هر یک از آن فعالیت‌ها مصمم می کند. از مزایای روش‌های نوین، سرعت در تسهیل در انجام فعالیت‌ها و نیز قابلیت اطمینان بالای آنها میباشد. هدف اصلی، ایجاد سیستم‌هایی کارا، قدرتمند و سرویس دهنده برای کاربران آن میباشد. صرفه جویی در هزینه، نیروی انسانی و زمان از جمله اهداف این سیستم‌های رایانه ای مکانیزه میباشد. در پایان نامه حاضر، با مدد گرفتن از این روش‌های جدید و استفاده از زبان برنامه نویسی Visual basic6 چنین عملی صورت گرفته است………………

فهرست مطالب
فصل اول: معرفی سیستم
۱-۱- مقدمه
۲-۲- اهداف
۱-۳- معرفی سیستم عامل مورد استفاده
۱-۴- معرفی نرم افزار بانک اطلاعاتی
۱-۵- معرفی زبان برنامه‌نویسی مورد استفاده
فصل دوم: بررسی کل سیستم و مفاهیم:
۲-۱-تعریف کلی از سیستم کتابخانه
۲-۲- تحلیل سیستم مکانیزه
۲-۳- طراحی بانک اطلاعاتی
۲-۴-مزایای بانک اطلاعاتی
۲-۵-داده
۲-۶-اطلاع
۲-۷-موجودیت
۲-۸-صفت خاصه
۲-۹-روابط موجود بین موجودیت‌ها
۲-۱۰-میدان
۲-۱۱-عنوان
۲-۱۲-بدنه
۲-۱۳-افرونگی جداول
۲-۱۴-خواص رابطه
۲-۱۵-کلید منتخب
۲-۱۶-کلید اصلی
۲-۱۷-کلید فرعی
۲-۱۸-کلید خارجی
فصل سوم: تحلیل سیستم کتابخانه
۳-۱-اطلاعات اولیه
۲-۳-موجودیت‌های اصلی
فصل چهارم : ایجاد بانک و ارتباط‌ها
۴-۱-تحلیل موجودیت کتاب
۴-۲-تحلیل موجودیت
۴-۳-تحلیل موجودیت نشریه
۴-۴- تحلیل موجودیت اعضای کتابخانه
۴-۵- تحلیل موجودیت کارکنان
۴-۶- تحلیل موجودیت امانت کتاب
۴-۷- تحلیل موجودیت امانت
۴-۸-تحلیل موجودیت رزرو
۴-۹-تحلیل موجودیت درخواست کتاب
۴-۱۰-تحلیل موجودیت جریمه
۴-۱۱- طراحی و ایجاد جداول
فصل پنجم: طراحی (UI) User interface
۵-۱-فرم اولیه
۵-۲-ماژول Main
۵-۳-mainfram 32
۵-۴-search frm 33
۵-۵-insifo form35
۵-۶-reportfrm 38
۵-۷-service frm41
۵-۸-طراحی نمودار‌ها
فصل ششم:ضمایم
۶-۱-ضمیمه ۱: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۶-۲-ضمیمه ۲: مراجع
۶-۳-ضمیمه ۳: کد برنامه


 


اولین نفر باشید

نظر شما