دانلود مقاله صنعت مسافرت و جهانگردی

دانلود مقاله صنعت مسافرت و جهانگردی

دانلود مقاله صنعت مسافرت و جهانگردی Travel and tourism industry paper

توجه:این مقاله دارای پرسشنامه می باشد.

تعاریف گوناگون از توریسم.

قدیمی­ترین تعاریف: در سال ۱۹۳۷ کمیته­ای ویژه جهت بررسی پاره­ای از مسائل صنعت توریسم تشکیل گردید و در مفهوم توریست تعریفی به این شرح ارائه شد:

«افرادی که در یک دوره ۲۴ ساعته یا بیشتر به یک کشور خارجی مسافرت می­کنند، توریست خوانده می­شوند.»

در سال ۱۹۶۳ کنفرانس جهانی توریسم در شهر رم برگزار گردید و از عنوان توریست تعریف کاملتری بدست داد.

«توریست کسی است که بطور موفت مسافرت می­کند و در کشور مورد علاقه خود، حداقل ۲۴ ساعت اقامت می­نماید با هدف استفاده از تعطیلات، تأمین سلامتی، مطالعه و تحقیق، امور مذهبی و ورزشی، تجارت و امور بازرگانی، مأموریت، شرکت در کنفرانس­ها و یا دیدار بستگان.» (زنده­یاد دکتر شکویی، حسین، ص ۱ و ۲۹)

در مارس ۱۹۹۳، کمیسیون آمار سازمان ملل متحد، تعریف ارائه شده از جهانگردی یا توریسم توسط سازمان جهانی جهانگردی را پذیرفت. براساس این تعریف، جهانگردی یا توریسم عبارت است از:

«مجموعه فعالیت­های افرادی که به مکان­های خارج از محل زندگی و کار خود به مقصد تفریح و استراحت و انجام امور دیگر مسافرت می­کنند و بیش از یکسال متوالی در آن مکان­ها نمی­مانند.» (داس ویل، راجر، ص ۱۹)

توافق کشورهای مختلف بر سر این مسئله که کدام گروه از مسافران در تعریف جهانگردی گنجانده می­شوند، چند دهه بطول انجامیده است.

تعاریف به بعد «تقاضای جهانگردی» توجه و تأکید دارد در حالیکه تعاریف باید هر دو بعد عرضه و تقاضای جهانگردی را مدنظر قرار دهد.

تعاریفی که بر بعد «عرضه» جهانگردی توجه دارند، بر محصولات و خدمات ارائه شده به جهانگردان متمرکز می­باشند در حالیکه تعاریفی که بر بعد «تقاضا» توجه دارند به رفتار جهانگردان و آنچه آنان نیاز دارند و جستجو می­کنند، تمرکز دارند.

به جهانگردی یا توریسم باید از دیده تعاملی بین عرضه و تقاضا نگریست. طراحی و توسعه یک محصول به منظور مرتفع ساختن یک نیاز تعامل است و همین تعامل است که آثار اقتصادی، زیست­محیطی، اجتماعی، فرهنگی و … تعریف می­کند. (منبع پیشین، ص ۱۹)

برخی از صاحبنظران، گردشگری را در قالب یک شبکه مبداء و مقصد مورد بررسی قرار داده­اند:

«گردشگری، فعالیتی چندجانبه بوده و از آنجا که در مراحل مختلف آن از مبداء تا مقصد، خدمات گوناگونی درخواست و عرضه می­گردد و از لحاظ جغرافیایی نیز پیچیده است.» (پیرس، د، ۱۹۸۹)

از میان تعاریف مختلف توریسم، شاید تعریف ذیل جامعیت بیشتری داشته باشد، که در آن به فعالیت­های پیش و پس از مسافرت اشاره شده است:

«توریسم به مجموعه فعالیتی اطلاق می­شود که در جریان مسافرت یک جهانگرد، اتفاق می­افتد. این فرآیند، شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه­ریزی سفر، مسافرت به مقصد اقامت، بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز می­شود. همچنین فعالیت­هایی را که گردشگر بعنوان بخشی از سفر انجام می­دهد، نظیر خرید کالاهای مختلف و تعامل میان میزبان و میهمان را نیز دربر می­گیرد. بطور کلی می­توان هرگونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر یک سیاحتگر اتفاق می­افتد توریسم یا جهانگردی تلقی کرد.» (میل، آراسی و هورسیون، آ.ام، ۱۹۹۲)

انصافاً، این تعریف با در برگرفتن چهار مرحله (۱- اقدامات اولیه و برنامه­ریزی، ۲- مسافرت به مقصد و بالعکس ۳- فعالیت­های انجام شده در مقصد ۴- فعالیت­های بعد از سفر) و توالی آنها، نقطه آغاز خوبی برای تحلیل فعالیتهای گردشگری هستند و دیدگاه روشنی را درباره چگونگی و دلایل انجام سفر و نقطه­نظرهای افراد، درباره عوامل با ارزش هر سفر و همچنین نکات مهمی را درباره توانایی­های یک مقصد در جلب دوباره مشتری پیش روی، قرار می­دهد.

توریسم اجتماعی: نوعی سفر است که در آن، هزینه های گردشگران با مساعدت اتحادیه های صنفی، دولت، خطوط هوایی عمومی، هتل ها یا سایر انجمن های خیریه، از میزان آن درصد قابل توجهی کاهش پیدا می کند.

گردشگرانی که به این نحو کمک می شوند، جزو گروه هایی با درآمد کم یا گروه هایی با سن بالا (سالمندان) و یا در سازمانی شاغل­اند که از این امکانات استفاده می کنند.

در ایران اخیراً سازمان میراث فرهنگی … اقدام به پروژه­ای تحت عنوان «سفرهای ارزان قیمت» نموده است. که به نظر می رسد از طرح گردشگری اجتماعی الهام گرفته شده باشد.

توریسم فرهنگی: هدف از این نوع جهانگردی، دیدار از شهرهای تاریخی گذشته روی داده است، انجام می شود. لندن، پراگ ، پاریس، رم، نیویورک از این جمله­اند.

توریسم میراث فرهنگی: بازدید از مکان های تاریخی و یا صنعتی قدیمی مانند کانالهای قدیمی خطوط راه آهن، جبهه های جنگ. (اقرخلو، مهدی، ص ۱۰، ۱۳۸۶).

فهرست
فصل اول : کلیات تحقیق  ۱
۱- ۱ بیان مسأله  ۲
۱- بررسی از حیث وظایف سازمانی.  ۴
۲- از حیث غفلت های گذشته  ۵
۲- ۱ اهمیت موضوع تحقیق  ۱۱
۳-۱ هدفهای تحقیق:  ۱۴
۴-۱پرسش های تحقیق:  ۱۴
۵-۱ فرضیه های تحقیق:  ۱۵
۶-۱ پیشینه تحقیق:  ۱۵
۱-اصول ومبانی جهانگردی  ۱۶
۲-مدیریت وسازمان درجهانگردی:  ۱۷
۳-جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم:  ۱۸
۴- اقتصاد و بازاریابی.  ۱۹
۵ – جامعه شناسی و مردم شناسی:  ۲۰
۶- پایان نامه ها و رساله های تحصیلی:  ۲۱
۸-۱ قلمرو تحقیق:  ۲۴
۹-۱ روش و مراحل تحقیق:  ۲۵
۱۰-۱ ساختار تحقیق:  ۲۶
۷-۱ متغیّرهای تحقیق  ۲۷
الف) متغیّرها یا عوامل اصلی:  ۲۷
۱٫تغییر در ترکیب جمعیّت:  ۲۸
۲٫ رشد فناوری:  ۲۹
۳٫تغییرات سیاسی:  ۲۹
۴٫ صنعت جهانگردی پایدار:  ۳۰
۵٫ توجه به مسائل محیط زیست:  ۳۰
۶٫ رعایت بهداشت:  ۳۱
۷٫ ایمنی یا امنیّت:  ۳۱
۸٫ منابع انسانی:  ۳۱
ب) متغیّرهای فرعی:  ۳۲
۱٫  سنّ:  ۳۲
۲٫جنسیت:  ۳۲
۳٫  تحصیلات:  ۳۳
۴٫  چرخه زندگی:  ۳۳
۵٫  مسافران معلول:  ۳۴
پ )متغیرهای واسطه:  ۳۴
فصل دوم  ۳۵
۲-  تعاریف مفاهیم کلی، پایه های نظری:  ۳۶
۱-۲ مفهوم شناسی  ۳۶
۲-۳-۲۵؛ تعاریف گوناگون از توریسم.  ۳۶
۲-۳-۲۶؛ واژگان تخصصی و فنی صنعت توریسم  ۳۹
فعالیتها و جاذبه های عمده جهانگردی  ۴۱
طیف جهانگردان یا گروههای عمده جهانگردی  ۴۲
تاریخچه صنعت گردشگری در ایران  ۴۸
تور  ۵۲
مناطق ویژه گردشگری  ۵۲
صنعت گردشگری  ۵۳
۴-۱-۱-۲ انواع توریسم  ۵۳
۱- توریسم فرهنگی  ۵۳
۲- ژئو توریسم  ۵۴
۳- توریسم درمان و مداوا  ۵۶
۴- توریسم فضایی  ۵۷
۵-  جهانگردی قومی  ۵۸
۶- جهانگرد هنری  ۵۹
۷- جهانگردی تاریخی  ۵۹
۸- جهانگرد طبیعت گرا یا گردشگری بوم شناختی  ۵۹
۹- جهانگرد تفریحی  ۶۰
۱۰- جهانگرد تجاری  ۶۰
۱۱- جهانگرد عمومی  ۶۱
۱۲- جهانگرد فردی  ۶۱
۱۳- جهانگرد نوجو  ۶۱
۱۴- جهانگرد درویش و آسانگرد  ۶۲
۱۵- جهانگردی یا گردشگری توده ای  ۶۲
۱۶- سفر آلترناتیو، واقعیتی گمنام در صنعت توریسم  ۶۳
۱۷- جهانگردی ماجراجویانه  ۶۴
۱۸- جهانگردی آموزشی  ۶۵
۱۹- جهانگردی عصر نوین  ۶۵
۲۰- جهانگردی روستایی  ۶۵
۲۱- جهانگردی شهری  ۶۵
۲۲- سفرهای دومنظوره  ۶۶
۲۳- سفرهای دوستانه  ۶۶
۲۴- سفرهای تشویقی  ۶۶
۲۵- جهانگردی نوگرا  ۶۶
۲۶- گراندتور  ۶۷
۵-۱-۱-۲ ارزش سفر  ۶۷
ارزش سفر  ۶۷
۲-۱-۲ مفاهیم کلی:  ۷۰
۱-۲-۱-۲؛ سازمان های جهانی مرجع ومرتبط با صنعت توریسم:  ۷۰
۲-۲ ؛ سازمان های جهانی مرتبط با صنعت توریسم:  ۷۰
۲- سازمان توسعه و همکاری اقتصادی  ۷۲
۳ – سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری  ۷۳
۴-انجمن (اتحادیه) بین المللی هواپیمایی (یاتا)  ۷۴
۵- سازمان بهداشت جهانی :  ۷۴
شورای جهانی مسافرت و جهانگردی :  ۷۵
۶-شبکه توزیع رزرواسیون جهانی  ۷۶
۲-۱-۲ موضوعات (عوامل) مطرح در توریسم  ۷۷
۱- سیاستگزاری توریسم:  ۷۸
۲- برنامه ریزی توریسم:  ۷۹
۲- ۳- ۳ حمل ونقل در صنعت توریسم:  ۸۲
حمل و نقل دریایی و راههای آبی:  ۸۳
۴- مدیریت توریسم:  ۸۴
۵- اقتصاد توریسم:  ۸۶
۶- بازاریابی توریسم:  ۸۷
۷ -کاربرد زبان انگلیسی در صنعت توریسم  ۸۸
۸-کاربرد کامپیوتر درصنعت توریسم  ۹۰
صدور بلیط با سیستم الکترونیکی  ۹۱
۹- نقش اقامتگاهها در صنعت توریسم  ۹۳
۱۰- آمایش توریسم  ۹۴
زمینه های تفکر آمایش:  ۹۴
۱۱- مردمشناسی صنعت توریسم  ۹۵
۱۲-جامعه شناسی توریسم  ۹۶
۱۳- روانشناسی توریسم:  ۹۸
۱۴-حقوق جهانگرد در صنعت توریسم:  ۱۰۰
۱۵- نقش تبلیغات در صنعت توریسم  ۱۰۲
۱۶- جاذبهها در صنعت توریسم  ۱۰۳
۱۷- رابطه پول و پسانداز در صنعت توریسم  ۱۱۲
۱۸- زمینه های اجتماعی صنعت توریسم:  ۱۱۵
۱۹- کاربرد اقلیم در صنعت توریسم:  ۱۱۵
۲۰-  نقش شهرها در صنعت توریسم:  ۱۱۶
۲۱- اعتقادات دینی و مذهبی در صنعت توریسم  ۱۱۸
تاریخچه توریسم مذهبی:  ۱۱۸
مشاغل خاص شهرهای مذهبی:  ۱۱۹
ویژگیهای معماری مذهبی:  ۱۲۰
نقش دروازههای مذهبی:  ۱۲۲
۲۲-  معماری و پیوندهای آن با صنعت توریسم:  ۱۲۳
۱٫  حوزه دانش طراحی در معماری.  ۱۲۶
۲٫تئوری و تاریخ معماری.  ۱۲۶
۳٫  فن و تکنولوژی ساختمان.  ۱۲۶
۴٫  روانشناسی محیط.  ۱۲۷
۵٫  دانش مدیریت در معماری.  ۱۲۷
۶٫  شناخت زبان انگلیسی در معماری.  ۱۲۷
۷٫  برنامهریزی.  ۱۲۷
۲۳-  اثرات زیانبخش صنعت توریسم:  ۱۲۸
۲۴- ابعاد اهمیت گردشگری فرهنگی در صنعت توریسم  ۱۲۹
۲۵- صنایع دستی و صنعت توریسم:  ۱۳۰
۲۷- بیمهنامه مسافرتی و اهمیت آن در صنعت توریسم  ۱۳۲
۲۸- نقش نمادهای شهری در تقویت و توسعه صنعت توریسم:  ۱۳۴
۲۹- مدیریت شهری و صنعت توریسم:  ۱۳۵
۳۰- بهداشت روانی جامعه و ارتباط آن با صنعت توریسم:  ۱۳۶
تعریف بهداشت روانی:  ۱۳۷
۳۱- ضرورتها و الزامات گسترش صنعت توریسم:  ۱۳۹
۳۲- اهداف ساماندهی در صنعت توریسم:  ۱۴۱
بهبود اوقات فراغت:  ۱۴۲
عدم نزدیکی طبیعت:  ۱۴۲
رشد سلامت روانی و جسمانی:  ۱۴۳
بهسازی محیط زیست:  ۱۴۳
توسعه رفاه اجتماعی:  ۱۴۳
۳۳- ویژگیها و نقشهای راهنمایان تور در صنعت توریسم:  ۱۴۴
۳۴- نقش فناوری اطلاعات (ICT) در صنعت توریسم:  ۱۴۶
۳۵- ویزای الکترونیکی در صنعت توریسم(رفاه- اطمینان و دقت بیشتر):  ۱۴۹
۳۶- نقش کارتهای الکترونیکی بانکی در صنعت توریسم:  ۱۵۰
۳۷- سایتهای اینترنتی برتر صنعتی توریسم:  ۱۵۳
۳۸- چگونگی اندازهگیری ارزش اقتصادی در صنعت توریسم:  ۱۵۶
۳۹- آئیننامه اخلاق توریسم (ده فرمان):  ۱۵۸
فرمان اوّل توزیع جهانگردی، احترام و تفاهم متقابل:  ۱۵۸
فرمان دوم: جهانگردی بستری برای پرورش فردی و جمعی:  ۱۵۹
فرمان سوم: جهانگردی عامل توسعه پایدار:  ۱۶۰
فرمان چهارم: توریسم و تقویت روحیه میراث فرهنگی  ۱۶۱
فرمان پنجم: صنعت توریسم به نفع جوامع و کشورهای میزبان است.  ۱۶۲
فرمان ششم: تعهدات دستاندرکاران توسعه گردشگری.  ۱۶۳
فرمان هفتم: حق جهانگردی (توریستی)  ۱۶۴
فرمان هشتم: آزادی جابجایی گردشگران.  ۱۶۴
فرمان نهم: حقوق کارکنان و کارفرمایان در صنعت توریسم  ۱۶۵
فرمان دهم: اجرای اصول قانون جهانی اخلاق توریسم  ۱۶۶
۴۰- نقش جنسیت در صنعت توریسم:  ۱۶۷
۴۱- نقش کد اخلاق، سازمان جهانی جهانگردی برای صنعت توریسم:  ۱۶۹
۴۲- شعارهای بینالمللی روز جهانی، جهانگردی از آغاز در سال ۱۹۸۰ تا امروز سال ۲۰۰۷ میلادی:  ۱۶۹
۴۳- نقش نمایشگاههای بینالمللی در صنعت توریسم:  ۱۷۱
۴۴-  جغرافیا و صنعت توریسم:  ۱۷۳
عوامل طبیعی و جغرافیای جهانگردی:  ۱۷۴
آب و هوا و صنعت توریسم:  ۱۷۴
فصول سال و صنعت توریسم:  ۱۷۴
۱- توریسم تابستانی  ۱۷۴
الف)دوره درجه حرارت مناسب در فصل تابستان.  ۱۷۵
ب)مدت آفتابی بودن روزها:  ۱۷۵
پ)درجه حرارت آب دریا:  ۱۷۵
ج)رطوبت نسبی و پوشش گیاهی:  ۱۷۵
د)ناهمواریها و ذخیره آب:  ۱۷۶
۲-توریسم زمستانی:  ۱۷۶
۴۶- سیستم اطلاعات جغرافیایی و صنعت توریسم (GIS)  ۱۷۷
۴۵-نقش آژانس های جهانگردی در صنعت توریسم:  ۱۷۸
۴۶- سفرنامه نویسی، زائیده صنعت توریسم:  ۱۷۹
۴۷- چشمانداز آینده صنعت توریسم:  ۱۸۴
۱- تعریف منطق استقرایی یا عملی  ۱۸۶
اقسام مشاهده:  ۱۸۶
۲- مکتب مُدرنیته در بررسی توریسم کشور ترکیه  ۱۸۸
۳- مکتب رادیکال در بررسی توریسم ایران  ۱۹۲
۳- ویژ گیهای جغرافیائی طبیعی وانسانی ترکیه  ۱۹۳
۱-۳ مشخصات عمومی ترکیه  ۱۹۴
۱-۱-۳ مناطق جغرافیائی ترکیه:  ۱۹۴
۲-۱-۳ تقسیمات کشوری  ۱۹۵
۳-۱-۳ موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیکی ترکیه  ۱۹۵
۴-۱-۳ جغرافیای طبیعی ترکیه  ۱۹۶
۴ : جزایر و خلیج ها:  ۱۹۸
۵: زمین شناسی و تکتونیک ترکیه:  ۱۹۹
۶: منابع آب ترکیه:  ۲۰۰
۷: دریاچه های ترکیه:  ۲۰۱
۸: دریاهای ترکیه:  ۲۰۱
۹:خاکشناسی ترکیه:  ۲۰۲
۱۰:حیات جانوری در ترکیه:  ۲۰۲
۱۱: پوشش گیاهی ترکیه:  ۲۰۳
۱۲: تنگه های آبی ترکیه:  ۲۰۳
۲-۳؛ جغرافیای انسانی ترکیه  ۲۰۴
۳-۳ جغرافیای اقتصادی ترکیه  ۲۱۲
۴-۳، ویژ گی های جغرافیای طبیعی ایران  ۲۱۴
۵-۳ جغرافیای انسانی ایران:  ۲۲۹
فصل چهارم  ۲۴۰
تجزیه وتحلیل موضوع پژوهش  ۲۴۰
۴- صنعت توریسم ترکیه:  ۲۴۰
۱-۴ شگفتی تحسین آمیز در صنعت توریسم ترکیه:  ۲۴۰
۲-۴ روند تحولات صنعت توریسم در ترکیه:  ۲۴۱
نتایج اقدامات و سیاست های تشویقی:  ۲۴۷
۴-۳؛ آژانس های مسافرتی در ترکیه:  ۲۵۵
۴-۴ قطب های مهم توریستی ترکیه:  ۲۵۹
۴-۵ ازمیر و منطقه دریای اژه  ۲۶۹
۴-۶ منطقه آنتالیا و سواحل مدیترانه  ۲۷۲
۴-۷ منطقه دریای سیاه  ۲۷۴
۴-۸ منطقه آناتولی مرکزی  ۲۷۶
۴-۹ انواع توریسم  ۲۸۵
۴- ۱۰ پروژه های آینده ترکیه :  ۲۹۱
۴-۱۱ چگونه می توان از ایران به ترکیه سفر کرد ؟  ۲۹۳
۴- ۱۲ صنعت توریسم ایران  ۲۹۴
۴-۱۳ جایگاه صنعت توریسم در برنامه های عمرانی ایرانی  ۲۹۶
۱۴-۴ صنعت توریسم حال حاضر ایران .  ۳۰۰
فصل چهارم  ۳۱۵
تجزیه وتحلیل داده ها  ۳۱۶
۱۴-۱۵-۱-حداقل بودن امکانات تفریحی ایران  ۳۱۶
۴-۱۵-۲- توریسم دریایی ایران  ۳۱۸
۴-۱۵-۳-اظهارات ، آرمانی، تخیلی، شعاری و یکسویه مسؤولین …  ۳۱۹
۴-۱۵-۴- آموزش غیرمفید توریسم در دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی  ۳۲۳


 


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما