دانلود مقاله در مورد شرکت هوایی

دانلود مقاله در مورد شرکت هوایی

دانلود مقاله در مورد شرکت هوایی Airline article

خلاصه اجرای
مقدمه
موسسه هواییlansi ngیک شرگت خصوص است که به دانش آموزان سرویس اراﺋه می دهد این موسسه هواﭙیما باپشتیبانی جهت گرایه ویا پرواز آزمایشی را اراﺌه می کند . همچنین دستورالعملهای ابتدایی وپیشرفته پرواز توسط مربیان پروازوهمکاری باخطوط هواییرا نیزاراﺌه می کند . موسسه هواییlansing  مشاوره هوایی تخصصی برای تقاصاهای شخصی یا خطوط هوا یی را نیز اراﺌه می دهد

فهرست مطالب
۱-  خلاصه اجرایی
۱-۱هدف
۲-۱ماموریت
۳-۱نکات موفقیت
۲ –  خلاصه شرکت
۱-۲صاحبان شرکت
۲-۲خلا صه تاسیس
۳-۲محل وتجهیزات شرکت
۳- خدمات
۱-۳توضیع خدمات
۲-۳مقایسه رقابتی
۳-۳سابقه فروش
۴-۳تکنولوزی
۵-۳خدما ت آینده
۴- خلا صه آنا لیزدادوستد(بازار)
۱-۴اجزاءبازار
۲-۴استراتژی اجزاءبازارهدف
۱-۲-۴خواسته های بازار
۲-۲-۴گرایش بازار
۳-۲-۴رشد بازار
۳-۴آنالیز تجارت خدمات
۱-۳-۴شرکای تجاری
۲-۳-۴ الکو های فروش ورقابت
۳-۳-۴رقبای اصلی
۵- خلا صه مدیریت
۱-۵ساختار سازمانی
۲-۵گروه مدیریتی
۶- طرح اقتصادی
۱-۶فرضیات مهمم
۳-۶آنالیز تجارت بدون زیان
۴-۶طرح سودوزیان
۵-۶طرح روند نقدینگی
۶-۶طرح برگه توازن
۷-۶نرخهای تجارت
۸-۶طرح بلند مدت


 


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما