دانلود مقاله در مورد ابزار برش فلزات

دانلود مقاله در مورد ابزار برش فلزات

دانلود مقاله در مورد ابزار برش فلزات

بعضی از مواد ممکن است از طریقی غیر از عملیات گرمایی ساخته شوند،در صورتی که این مواد با روش ماشین کاری ساخته می شوند، از قواعد زیر پیروی می کنیم.
۱- همیشه ابزار تیز باشد.
۲- زاویه براده،آزاد و تمایل قلم برش را تقلیل دهد.
۳- از سرعت برش مناسب و یکنواخت استفاده کنید.
۴- از سرعت برشی در حدود ۱۲ تا ۱۵ m/min  متر بر دقیقه استفاده کنید.
۵- مواظب باشید که ابزار برش هنگام کار باعث افزایش سختی و لعاب سطحکار نشود.
۶- اغلب برش خشک(بدون استفاده از مایعات خنک کننده)بهتر است. روغنهای برش باعث ایجاد لعابسطحی می شوند،برای خشن کاری و براده برداری زیاد می توان از روغن سولفوره استفاده کرد.
۷- برای پرداخت کاری یکبار ظریف و خشک بدهید، در فرزکاری پروفیلی هنگام پرداخت کاری بار هم جهت باعث آزاد شدن فنریت در تیغه فرز می شود.
۸- نوک مته ها را همانطور که نشان داده شده اصلاح کنید.
۹- وقتی باید با مواد سخت کار کرد،در صورت امکان می توان از ابزار برشی با نوک الماسه استفاده کرد.
نکته:
کارگاههای تولید(ماشین ابزار)باید به روغنهای برش برای مقصودهای مختلف مجهز باشند. به کتاب راهنمای ماشین کاری رجوع کنید.
ایمنی
اگر موادی که برای خنک کاری استفاده می کنید قابل احتراق باشند، برای جلوگیری از آتش سوزی باید بخار متصاعد از آن گرفته شود.
استفاده از شابلنها
شابلنها از لحاظ نحوه استفاده دو دسته کلی دارند:
۲    فرمانها: شابلنی که در این روش به کار می رود،مثل یک نمونه برای چک کردن قالب بکار می رود.شابلنهای فرمان عمدتا بوسیله قالب ساز یا بازرس فنی مورد استفاده قرار می گیرد.
۳    کپی کردن:شابلنی که در این روش بکار می رود،مثل یک الگو است و قالب به فرم شابلن ساخته می شود.این نوع شابلنها بیشتر به وسیله ماشین کاران مورد استفاده قرار می گیرد.
(a شابلن ساده: این نوع شابلن حرکت افقی و عمودی را به ماشین ارائه می دهند.اندازه ارتفاع به وسیله فرم شابلن ارائه می شود و اندازه طولی بوسیله حرکت میز ماشین تامین می شود.
b) شابلن افقی: این نوع شابلن  دو نوع حرکت افقی را به ماشین ارائه می دهد.حرکت لازم در جهت عمودی باید با دست به میز ماشین داده شود.
c) شابلن ترکیبی: در شابلن ترکیبی، یک شابلن افقی فرم هر دوجهت افقی را به ماشین ارائه میدهد و یک بلوک هم (شابلن ساده) حرکت عمودی را ارائه می دهد. در تمام مدت سوزن کپی از فرم بلوک پیروی  می کند و شابلن افقی هم در موقعیت مقتضی روی سوزن کپی اثر میگذارد.
عواملی که در انتخاب مواد شابلن اثر می گذارند، این دو هستند:
۱- مواد مقاوم در مقابل سایش باشند.
۲- سالم باشند.
(یک شابلن که برای فرز کپی بکار می رودلازم است که با دوام و بسیار دقیق باشد، ولی در آنجایی برای چک کردن کار هنگام خشن کاری استفاده می شود،ممکن است از جنس نرمی بوده و یا دقت کمی داشته باشد).
موادی که معمولا برای ساختن شابلن بکار می روند عبارتند از:
۱    ورق ساده از فولاد ساده.
۲- پروفیل آماده از فولاد ساده.
۳- مواد اولیه ای که تا اندازه معینی سنگ زنی شده اند.
۴- ورق برنج                    برای کارهایی که مقاوم
۵- ورق پرسپکس              بودن در مقابل سایش
۶- ورق آلومینیم               در آنها لازم نیست.
۷- ورق روی
نکته:
همیشه نازکترین مواد را انتخاب کنید تا نیاز را به درستی برآورده کنند. مواد انتخاب شده  حتما باید صاف و سالم باشند.
ساختن یک شابلن
خط کشی
۲    برای شابلنی که می خواهید بسازید مقطعی از فرم مورد نظر انتخاب کنید، این مقطع ممکن است بوسیله طراح انتخاب شده باشد. در یک مقطع باید جزئیات و نقاط حداقل و حداکثر فرم مورد نظر مشخص شود ویا یک مقطع به خصوص برای چک کردن یک قسمت بخصوص انتخاب شود.
۳    مواد شابلن را انتخاب کنید.
۴    قطعه کار را تمیز و لبه دو ضلع آنرا گونیا کنید.
۵    یک گونیا و باریکه موازی تمیز انتخاب کنید.
نکته:
اگر یکی از لبه های اصلی در آخر کار شابلن لازم نبود، قطعه کار را با گیره دستی به یک مکعب گونیا یی ببندید و قطعه کار را خط کشی کنید، مکعب را ۹۰درجه به چرخانید و طرف دیگر را خط کشی کنید.
این عمل لزوم انجام کارهای زیر را برطرف خواهد کرد:
a)    گونیا کردن لبه های قطعه کار.
b)    تنظیم دوباره قطعه کار موقعی که آنرا برمی گردانیم.
۶    از ابزار علامت گذاری که دقت لازم را دارا باشند استفاده کنید.تمام خطوط لازم مثل خطوط اصلی و خطوط مرکزی را روی قطعه کار علامت بگذارید.
۷    قطعه کار را ۹۰درجه بچرخانید و خطوط لازم، مثل خطوط اصلی و خطوط مرکزی را هم در این حالت علامت گذاری کنید.
۸    طرح کامل را روی قطعه کار خط کشی کنید، از ابزار مناسب این کار استفاده کنید.
نکته:
سنبه نشان زدن مرکز ها ما را در ساختن کمک می کند.
۱۱    شابلنها را شماره گذاری کنید.
نکته:
باید دقت کرد در حین سنبه نشان زدن و شماره گذاری، قطعه کار آسیب نبیند و از حالت طبیعی خارج نشود.
بریدن پروفیل
بریدن شکل پرفیل معمولا با اره آهن بر اره نواری یا چیز های دیگر انجام می شود. مفداری هم برای پرداخت کاری بگذارید.
در مواردی که پروفیل ما شامل یک یا چند قوس می شود،می توان سوراخهایی مطابق با قوسها را با مته، نسبه یا فرز ولی با دقت ایجاد کرد بطوری که دارای موقعیت و تلرانس خوبی باشند سپس قسمت های اضافی با اره بریده شود.در این حالت یک قسمت از محیط هر سوراخ باید قسمتی از پروفیل شابلن شود.
پرداخت پروفیل
۱- سطوح صاف را سوهان بزنید، این سطوح را متناوبا امتحان کنید تا از صافی و گونیا بودن آنها مطمئن شوید. سطوح را با وسایل دقیق و سالم کنترل کنید.
۲- قوسها و دیگر سطوح مرکب را سوهان بزنید. در خلال مدتی که به خطوط اندازه اصلی نزدیک می شوید قوسها را متناوبا با فرمانهای مخصوص چک کنید. گونیا بودن تمام سطوح را چک کنید.
۳- براده ها را برطرف کنید.
چک کردن پروفیل
قطعه کار را تا خطوط اندازه اصلی سوهان بزنید. برای اینکه قطعه کار ما دقت کافی را داشته باشد ممکن است لازم شود که بارها قطعه کار را کاملا چک کنیم.
کنترلها بوسیله میکرومتر، کولیس، زاویه یاب، فرمانها و سایر وسایل مناسب صورت می گیرد.
یکی از روشهای دقیق اندازه گیری قطعه کار که خیلی هم موثر می باشد، استفاده از یک پروژکتور و نقشه بزرگ شده قطعه کار است.
روش کار:
۱- عدسی مناسب را انتخاب و آنرا روی پروژکتور نصب کنید.
برای ارائه شدن تصویر کاملی از قطعه کار روی پرده قدرت بزرگنمایی عدسی را تعیین کنید.
۲- نقشه بزرگ شده قطعه کار را رسم کنید.
برای قابل استفاده شدن نقشه، تمام اندازه ها را به اندازه بزرگ نمایی لنز بزرگ کنید.
نکته:
نقشه بزرگ شده باید کاملا دقیق و با روش نقشه کشی فنی رسم شده باشد.
نقشه باید روی چیزی که چروک نشود رسم شود و نباید تا زده شود.
۳- شابلن را روی پروژکتور نصب کنید و آنرا در مسیر صحیح قرار دهید.
۴- عدسی را میزان کنید (فوکس)، تا تصویر واضحی بدست آید.
۵- تصویر قطعه کار را با نقشه بزرگ شده مقایسه کنید.
a) نقشه را روی تصویر روی پرده نصب کنید.
b) موقعیت خطوط لبه ها را تنظیم کنید.
c) موقعیت نقشه را طوری تنظیم کنید که همه نقشه با تصویر منطبق باشد.
d) نقاتی که اشتباهاتی رخ داده مقدار آنرا تعیین و علامت گذاری کنید.
۶- شابلن را ازروی پروژکتور بردارید.
تصحیح اشتباهات
۱- قطعه کار را در نقاطی که علامت گذاشته اید بدقت سوهان بزنید.
۲- شابلن را دوباره روی پروژکتور نصب کنید و با نقشه بزرگ شده مقایسه کنید.
۳- اشتباهات را علامت بگذارید و دوباره سوهان کاری کنید تا زمانی که قطعه کار صحت لازم را بدست آورد.
وقتی که از شابلن بعنوان فرمان استفاده می شود پخ زدن لبه ها باعث می شود که در کار امتحان کردن دقت بیشتری وجود داشته باشد. شابلنی که مخصوص ماشین کاری و با فرز کپی است نباید پخ زده شود.
استفاده از شابلن در صفحه تراشی کپی
ایمنی:قبل از اینکه شروع به بستن ابزار کنید، مطمئن شوید که موتور در حالت خلاص کامل قرار دارد.
۱- قطعه کار را در گیره بگذارید یا به میز ماشین ببندید. مطمئن شوید که کف قطعه کار کاملا روی میز یا زیر ری موازی خوابیده و لبه قطعه کار نسبت به مسیر حرکت قلم عمود است.
۲- شابلن را تمیز کرده و نثب کنید،. شابلن را در شابلن گیر قرار دهید و مطمئمن شوید که لبه پایینی شابلن در شکاف شابلن گیر نشسته است.
۳- سوزن کپی و رنده مناسب را انتخاب کنید.رنده باریک دارای شعاع مساوی با شعاع سوزن کپی باشد.
۴- سوزن کپی و رنده را روی ماشین سوار کنید.
۵- میز ماشین را آنقدر بالا ببرید که بلندترین نقطه شابلن با سوزن مماس شود.
نکته:
سوزن کپی را جایی ثابت کنید که مطمئن شوید حرکت عمودی لازم برای شابلن در حدود حرکت میز ماشی قرار دارد.
۶- سوپورت رنده گیررا پایین بیاورید تا نوک رنده با فیلتر ۰تا۲۵ میلیمتر که روی قطعه کار گذاشته اید مماس شود.این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما