دانلود مقاله بررسی پولشویی

دانلود مقاله بررسی پولشویی

دانلود مقاله بررسی پولشویی
دانلود مقاله پیرامون پولشویی – پول شویی، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه می باشد.

خلاصه و فهرست کلی:
پول شویی، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه می باشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است بطوریکه به یکی ازمعضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیرمختلفی را برای نیل به این امر بکار برده اند. در ایران نیز مدتی است که توجه ها به سمت آن جلب شده است. در این مقاله به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

سرفصل های مقاله:
پول شویی چیست؟
مراحل پول شویی
مراحل عملیات پول شویی
آمار مربوط به پول شویی
تعریف پولشویی
پول های کثیف
ایران و پول شویی
راهکارهای مبارزه با پول شویی
اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان
سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF)
مثالهایی از عملیات ضدپول شویی در دنیا
جمع بندی و نتیجه گیری


 


اولین نفر باشید

نظر شما