دانلود مقاله بررسی تفاوت بلوغ عاطفی

دانلود مقاله بررسی تفاوت بلوغ عاطفی

دانلود مقاله بررسی تفاوت بلوغ عاطفی

بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل ۱۸ تا ۳۰ سال دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۸۶

چکیده:
پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان است.
جامعه این پژوهش که نمونه ما از آن انتخاب شده کل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است. نمونه این پژوهش شامل ۱۶۰ نفر می باشد که ۸۰ نفر مجرد و ۸۰ نفر متأهل می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد که آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟
ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا می باشد که مشتمل بر ۴۸ سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل محاسبه جداول فراوانی و نمودارها می باشد و آمار استنباطی که شامل آزمون خی ۲ می¬باشد پژوهش به صورت زیر بدست آمد:
«در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان تفاوتی از نظر بلوغ عاطفی وجود ندارد و تفاوت بی معنی است»

مقدمه
دوره بلوغ دورانی مبهم از نظر شناخت خصایص و دوران تمایلات متضاد است. با ورود کودک به دنیای نوجوانی و بلوغ، ولادتی تازه و مرحله ی ویژه و مستقل از دوره های قبل و بعد پدید می آید که آن را مرحله انتقال، مرحله نجات از کودکی دوران تحولات همراه با دگرگونی های سریع و غافلگیر کننده، مرحله طوفان حیات و مرحله نجات از طفیلی گری نیز می نامند.
افراد در این دوران احیاناً‌ با ترس و بیم هایی مواجه می گردند که رفع و تعدیل آن  نیازمند به حمایت از سوی والدین و مربیان است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده ۲
فصل اول: طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
۱-۴- اهداف پژوهش ۹
۱-۵- سؤالهای پژوهش ۹
۱-۶- تعاریف نظری ۱۰
۱-۷- تعاریف عملیاتی ۱۱

فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱- پیشینه تحقیق
۲-۲ پیشینه نظری ۱۲
تاریخچه روانشناسی بلوغ ۱۳
مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی ۱۳
عوامل مؤثر در بلوغ ۱۴
بلوغ از دیدگاه روانشناسان ۱۴
عاطفه چیست ۱۷
جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی ۱۸
مراحل تشکیل هویت در جوانان دانشگاهی ۱۹
الگوی تحور روانی- اجتماعی ۱۹
تکالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان ۲۱
رشد و تکامل هیجانی- عاطفی ۲۲
رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان ۲۳
نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آنها ۲۴
رشد و تکامل اجتماعی ۲۵
ترک خانه پدری ۲۶
تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه ۲۶
تعادل عاطفی روانی نوجوان ۲۷
خودمحوری نوجوانان ۲۸
خود پنداره و انواع خود ۲۹
الگوی اریک اریکسون درباره هویت ۳۱
آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد ۳۲
عوامل حفاظتی انعطاف پذیری ۳۳
انواع هویت ۳۴
بحرانهای دوره نوجوانی ۳۸
۲-۳- پیشینه عملی ۳۹

فصل سوم: اجرای تحقیق
۳-۱- جامعه آماری ۴۲
۳-۲- نمونه آماری و روش نمونه گیری ۴۲
۳-۳- ابزار گردآوری داده ها ۴۳
۳-۴- روش گرد آوری داده ها ۴۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱- تجزیه و تحلیل یافته ها ۴۶
۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش ۴۷
۴-۱-۲- اطلاعات مربوط به سؤالهای ۲ تا ۵ پژوهش ۴۷
۴-۲- داده های جانبی ۴۸
نمودار چند ضلعی فراوانی مشاهده شده ۵۰
نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده ۵۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث و نتیجه گیری ۵۲
۵-۲- محدودیت ها ۵۵
۵-۳ پیشنهادات ۵۵

پیوست
منابع و مآخذ


 


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما