دانلود طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل

دانلود طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل

دانلود طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل – پروژه کارآفرینی Hotel Entrepreneurship Project
موضوع : طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید

فهرست مطالب 1
عنوان
مقدمه ۱
بررسی اقتصادی ۳
چکیده طرح ۴
مشخصات فنی هتل ۵
برآورد هزینه ها و سرمایه گذاری ۶
برآورد هزینه ساختمان و زمین ۶
برآورد هزینه های تأسیساتی و تجهیزاتی و زیربنائی ۶
هزینه های قبل از بهره برداری
برآورد هزینه های جاری
برآورد هزینه حقوق و دستمزد پرسنل

فهرست مطالب 2
عنوان
هزینه های سوخت آب و برق و تلفن ۱۰
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک ۱۱
هزینه های پیش بینی نشده ۱۱
خدمات بیمه ۱۲
جمع هزینه های جاری
سرمایه در گردش
محاسبه بازپرداخت تسهیلات بانکی
محاسبه درآمدهای هتل
محاسبه تراز هزینه ها و درآمدها
احداث و تجهیز هتل سعید (فاز دوم)


 


اولین نفر باشید

نظر شما