دانلود ترجمه مقاله مدیریت کیفیت با برنامه TQM نرم و سخت در شرکت مواد غذایی – مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله مدیریت کیفیت با برنامه TQM نرم و سخت در شرکت مواد غذایی – مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله مدیریت کیفیت با برنامه TQM نرم و سخت در شرکت مواد غذایی – مجله امرالد
Quality management benefits through the “soft” and “hard” aspect of TQM in food companies

نمونه متن ترجمه
چکیده
هدف- هدف مقاله حاضر بررسی کاراکتر دودویی مدیریت کیفیت جامع (TQM) در شرکت های مواد غذایی و تعیین تاثیر دو جنبه TQM یعنی نرم و سخت بر مزایای مدیریت کیفیت می باشد.
طرح/ روش / شیوه- یک پروژه تحقیقاتی در 90 شرکت مواد غذایی یونان با استفاده از روش پرسشنامه اجرا گردید. دو مدل اندازه گیری فرمول نویسی گردید. مدل اول شامل جنبه های فلسفی TQM و ابزارها/ تکنیک های کیفیت می شود، در حالیکه مدل دوم شامل مزایای مدیریت کیفیت می شود. از تحلیل های عامل اکتشافی برای استخراج عوامل نهفته استفاده گردید. عوامل تاثیرگذار بر مزایای مدیریت کیفیت از طریق تحلیل های رگرسیون خطی چندگانه تعیین شده اند.
یافته ها- تحلیل مدلها کاراکتر دودویی TQM ( عناصر نرم و سخت TQM) در شرکت های مواد غذایی و وجود مزایای مدیریت کیفیت داخلی و خارجی را تائید می کند. عناصر نرم TQM تاثیر مستقیم معناداری بر بهبود کیفیت، مزایای کارکنان و رضایتمندی مشتری اعمال می کنند. اما، تاثیر عناصر سخت TQM بر مزایای مدیریت کیفیت فوق مستقیم نیست بلکه غیر مستقیم بوده و از طریق همبستگی معنادار با عناصر نرم TQM اعمال می شود. بالاخره، اصلاح کیفیت نیز یکی از عوامل معناداری است که مستقیماً بر مزایای کارکنان، رضایتمندی مشتری و عملکرد کسب و کار تاثیر می گذارد.
محدودیت ها/ مبانی تحقیق- اندازه کوچک نمونه شرکت های مواد غذایی پاسخ دهنده، تنوع این شرکت ها و کاراکتر ذهنی داده های جمع آوری شده، از جمله محدودیت هایی هستند که توصیه های تحقیقاتی و پژوهشی آتی را پیشنهاد می کنند.

کلمات کلیدی: شرکت های مواد غذایی، مزایای مدیریت کیفیت، عناصر نرم و سخت TQM

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مزایای مدیریت کیفیت
عناصر TQM تاثیرگذار بر مزایای مدیریت کیفیت
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
پرسشنامه
نمونه
روش
نتایج
پروفایل های شرکت
EFA عناصر TQM و مزایای مدیریت کیفیت
تاثیر عناصر نرم و سخت برنامه های TQM بر مزایای مدیریت کیفیت شرکت ها
بحث
نتایج


نمونه متن انگلیسی

Abstract
Purpose – The purpose of the paper is to examine the binary character of total quality management (TQM) in food companies and to determine the impact of the two aspects of TQM – the “soft” and “hard” – on the quality management benefits. Design/methodology/approach – A research project was carried out in 90 Greek food companies, using the questionnaire method. Two measurement models have been formulated. The first model includes the TQM philosophical elements and quality tools/techniques, while the second model includes the quality management benefits. Exploratory factor analyses are applied to extract the latent factors. The factors that significantly influence the quality management benefits are determined through multiple linear regression analyses. Findings – The analysis of the models confirms the binary character of TQM (the “soft” and “hard” TQM elements) in food companies and the existence of internal and external quality management benefits. The “soft” TQM elements have a significant direct impact on quality improvement, employee benefits and customer satisfaction. However, the impact of the “hard” TQM elements on the above quality management benefits is not direct but indirect, through their significant correlation with the “soft” TQM elements. Finally, quality improvement is also a significant factor that directly influences employee benefits, customer satisfaction and business performance.


عنوان فارسی: نیل به مزایای مدیریت کیفیت از طریق جنبه های نرم وسخت برنامه های TQM در شرکت های مواد غذایی
عنوان انگلیسی: Quality management benefits through the “soft” and “hard” aspect of TQM in food companies
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14
تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2014
نشریه : امرالد – Emerald
فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
رفرنس : دارد
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، بازاریابی و بازرگانی بین الملل
مجله: مجله مدیریت کیفیت جامع
دانشگاه: دانشکده مدیریت بازرگانی غذا، دانشگاه جوانینا، کشور یونان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است


جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید


ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


 


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما