پرسشنامه توانمندسازی ساختاری

پرسشنامه توانمندسازی ساختاری

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد با عنوان توانمندسازی ساختاری

معرفی پرسشنامه

به منظور بررسی توانمندسازی ساختاری می توان از پرسشنامه محقق ساخته ای که در مطالعه ای سال 1394 تدوین و طراحی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه شامل 12 گویه و 4 بعد تفویض اختیار، تسهیم اطلاعات، مشارکت در تصمیم و کنترل می باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه فوق تأیید شده است.

هدف پرسشنامه: سنجش و ارزیابی توانمندسازی ساختاری
تعداد سوالات : ۱۲
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه توانمندسازی ساختاری با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما