ترجمه مقاله فلسفه و تعلیم و تربیت

ترجمه مقاله فلسفه و تعلیم و تربیت

این مقاله ترجمه فصل اول کتاب «فلسفه تعلیم و تربیت : قدیم و معاصر (Philosophy of Education:Classical & Contemporary) اثر جان الیاس (John Elias) است.

چکیده ترجمه
فلسفه بر وضوح ، قصد، انتقاد و توجیه به عنوان ارزش هاى مهم براى مربیان تأکید دارد. متقن ترین نمونه فلسفه تعلیم و تربیت از سوى جان دیویى و در عصر ما نیز از سوى پائولو فربر ـ کسى که به فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان ابزارى براى بازسازى تجربیات انسان، مدارس و جامعه مى نگریست ـ ارائه شده است. در این نوشتار، نویسنده تاریخچه مختصرى از فلسفه تعلیم و تربیت و بیان رویکردهاى مطرح در این زمینه مى پردازد و در ضمن آن، به شرح و توضیح نهضت تحلیلى در فلسفه و نفوذ آن در فلسفه تربیتى پرداخته و از پیترز به عنوان برجسته ترین فیلسوف تعلیم و تربیت معاصر و چهار حوزه کارى که براى فلاسفه مطرح است، نام مى برد. سپس انواع فلسفه تعلیم و تربیت، تقسیم بندى هاى متفاوتى که در این خصوص انجام شده است را بیان مى کند. براساس یکى از این تقسیم بندى ها، فلسفه تعلیم و تربیت به عمومى و حرفه اى تقسیم مى شود. رویکردهاى دیگرى که در این جا به آن ها اشاره شده است عبارتند از: الهام بخش، دستورى و فرمایشى، تحقیقاتى و تحلیلى. و در پایان نویسنده شیوه هایى از تدریس فلسفه تعلیم و تربیت را توضیح داده است. به واقع این مقال، به نوعى رابطه فلسفه و تعلیم و تربیت را براى محققان آشکار مى سازد.

فهرست مطالب

چکیده
فلسفه تعلیم و تربیت و منتقدان آن
تاریخچه مختصرى از فلسفه تعلیم و تربیت
انواع فلسفه تعلیم و تربیت
تدریس فلسفه تعلیم و تربیت
این مقاله ترجمه فصل اول کتاب «فلسفه تعلیم و تربیت : قدیم و معاصر»
(Philosophy of Education:Classical & Contemporary) اثر جان الیاس (John Elias) است.


ترجمه مقاله فلسفه و تعلیم و تربیت با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما