ترجمه جامع تجزیه و تحلیل اکسرژی

ترجمه جامع تجزیه و تحلیل اکسرژی

دانلود ترجمه جامع تجزیه و تحلیل اکسرژی

چکیده:
فصل یکم از این گزارش، مشخصه ها و ویژگیهای مفهوم ترمودینامیک،EXERGY را در ارتباط با سیستم های سرمایش و گرمایش ساختمانی توصیف و تشریح می کند. در واقع EXERGY مفهومی است که صریح و ساده نشان می دهد که چه چیزی مصرف شده است. همه سیستم ها نه تنها سیستم های مهندسی (دارای موتور) بلکه به همراه سیستم های بیولوژیکی که شامل نیرویی کار انسانی (بدنی) می باشند شامل مواردی از قبیل تغذیه اجزاء کاری توجه به EXERGY که توسط اجزاء متفاوت مصرف می شود و متقابل با آن  تولید انتراپی معادل آن و تعیین و مشخص کردن انتراپی تولید شده در محیط اطرافشان می باشند.
بنابراین کل فرآیند روند اکسرژی انتراپی نامیده می شود . ویژگیها و مشخصه های اکسرژی(گرم) و اکسرژی(سرد) و همچنین اکسرژی شعاعی  ( دارای تشعشعات) دسته بندی و مشخص شده اند. ویژگیها و مشخصه های کلی یک روند اکسرژی-انتراپی مربوط به سیستم های انفعالی (تاثیر پذیر)، که در واقع می توانند پیش فرضی جهت تشخیص و بررسی سیستم هایی با اکسرژی پائین باشند، به همراه روند فرآیند انتراپی- اکسرژی در سیستم های محیطی جهانی مورد بحث قرار گرفته می شوند. فصل دوم، فرم ها و اشکال گوناگون اکسرژی و فرمولاسیون های ریاضیاتی مورد استفاده در ارزیابی و تخمین آن ها را معرفی می کند.
موازنه و تعادل EXERGY در یک سیستم باز با حالت یکنواخت و ثابت که خیلی بیشتر می تواند متناسب با تجزیه و تحلیل های ترمودینامیکی سیستم های انرژی باشد. نیز در همین فصل توضیح خواهد داده شد که البته در این فصل همچنین فاکتورهای بازدهی اکسرژتیک های متفاوت در تجزیه و تحلیل های ترمودینامیکی از سیستم های انرژی نیز معرفی می شوند. سپس یک مثال از چگونگی تجزیه و تحلیل انرژی در یک دستگاه تهویه هوا به صورت دسته بندی شده ارائه می شود. سیستم ها و دستگاه های تهویه هوا به صورت گسترده ای در سرمایش و گرمایش ساختمان ها ارائه می شود. 
این مطالب جهت درک و فهم بهتر سیستم هایی با اکسرژی پائین برای سرمایش و گرمایش ارائه می شوند که البته به کارگیری آنها رو به افزایش است . اینگونه مطرح شده است که یکی از ملزومات جهت سیستم هایی با اکسرژی پائین می تواند دارای یک طرای تاثیذرپذیر (انفعالی) در سیستم های بسته ساختمانی می باشد.
فهرست مطالب:
چکیده
پیشگفتار (مقدمه)
فصل اول: مقدمه ای بر مفهوم انرژی (MASANORI SHUKUYA)
۱-۱- مقدمه 
۱-۱-۱- توصیف و تشریح یک سیستم به عنوان (مثل) روند انتراپی- اکسرژی
۱-۲- معادله موازنه (تعادل ) اکسرژی
۱-۳- اکسرژی گرم و اکسرژی سرد
۱-۴- اکسرژی شعاعی (دارای تشعشع)
۱-۵- سیستم های انفعالی (تاثیرپذیر)
روند و فرآیند انتراپی- اکسرژی در این سیستم ها 
۱- ۶- سیستم محیطی جهانی 
۱-۷- نتیجه گیری
فصل دوم: تجزیه و تحلیل اکسرژی
۲-۱- مقدمه
۲-۲- حالت ساکن Dead stats و تعریف اکسرژی
۲-۳- معادله اکسرژی جریان یکنواخت و ثابت 
۴-۲- تجزیه و تحلیل اکسرژی از یک چرخه ساده
۱- محاسبات چرخه (سیکل)
۲- تحلیل قانون اول یا انرژی با به کارگیری و استفاده از SFEE
۳(a) تجزیه و تحلیل انرژی بویلر 
(b) 3: تجزیه و تحلیل انرژی جریان در توربین
(C) 3: تجزیه و تحلیل انرژی کندانسور
(d) 3: تجزیه و تحلیل انرژی موجود در پمپ تغذیه
(۴) تجزیه و تحلیل انرژی و یا قانون دوم در چرخه (سیکل)
فصل دوم: فرمولاسیون های محاسباتی (فرمول های ریاضی)  
۲-۱- مقدمه
۲-۲- موازنه اکسرژی 
۳-۲-  تعاریفی از بازده های اکسرژیتکی 
۲-۳-۳- ضریب بازده اکسرژی قابل استفاده (مفید)
۴- لوازم تهویه مطبوع هوا:
۲-۵- نتیجه گیری 
فصل سوم: نمونه ای از گرمایش فضا (masanori shulluy a & Abdelaziz Hammaehe)
۳-۱- مثالی جهت محاسبه اکسرژی گرمایشی
۳-۲- نتیجه گیری 
فهرست منابع
ضمیمه A 
ضمیمه B 
ضمیمه C 
اکسرژی فیزیکی 
اکسرژی شیمیایی 
D1 : ضمیمه D 
بازده اکسرژتیکی گویا 
ضمیمه E 
ضمیمه ها و پیوست ها 
فهرست منابعاین فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما