تحقیق پیرامون چک

تحقیق پیرامون چک

دانلود تحقیق پیرامون چک

بخشی از متن مقاله:
چک : بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.

فهرست مطالب تحقیق چک

چک
صادر کننده
موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود
دارنده
مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند
پرداخت کننده
اصطلاح های موجود در مباحث چک
بخش‌های یک چک
چک های بانکی
ضوابط
نحوه صدور چک بانکی
پرداخت وجه چکهای بانکی عهده بانک صنعت و معدن
پرداخت وجه چکهای بانکی بین بانکها
چک الکترونیکى چیست؟


پرداخت آنلاین و دانلود فایل تحقیق پیرامون چک


 


اولین نفر باشید

نظر شما