تحقیق پیرامون سلسله هخامنشیان

تحقیق پیرامون سلسله هخامنشیان

دانلود تحقیق پیرامون سلسله هخامنشیان – مقاله هخامنشیان Paper Achaemenid

مقدمه:
هخامنشیان از پارسیان بشمار می روند. پارسیان مردمانی آریایی نزاد بودند که تاریخ آمدن ایشان به ایران معلوم نیست. در کتیبه های آشوری از سده ی نهم پیش از میلاد آمده است. از همان تاریخ آنان در ناحیه ی انشان که در مشرق شوشتر و حوالی کارون واقع بود دولت کوچکی تشکیل دادند که در ابتدا از دولت ماد اطاعت می کردند. جد ایشان هخامنش همه ی قبیله های پارسی را زیر فرمان خود در آورد.
پیش از داریوش ایران سپاه منظمی نداشت و ارتش آن بصورت افراد غیر حرفه ای اداره می شد . داریوش به تشکیل سپاه جاودان پرداخت که شمار ایشان به ده هزار تن می رسید . در هر شهر پادگانی وجود داشت که در ارگ آن شهر جای داشتند و فرمانده آن دژها را ارگبد می گفتند .
کورش در دوران زمامداری خود،از سیاست اقتصادی و اجتماعی عاقلانه‌ای که کمابیش مبتنی برمصالح ملل تابعه بود، پیروی می‌کرد. از این جمله او که می‌گوید: «رفتار پادشاه با رفتار شبان تفاوت ندارد، چنانکه شبان نمی‌تواند از گله اش بیش از آنچه به آنها خدمت می‌کند، بردارد.

فهرست مطالب:
مقدمه
تمدن و فرهنگ هخامنشی
لباس ویژه شاهنشاه
کشورداری
سپاه ایران
نیروی دریایی
میراث تمدنهای گذشته
پادشاهی داریوش بزرگ
وضع اجتماعی و اقتصادی در دوره هخامنشی
نتیجه گیری


 


اولین نفر باشید

نظر شما