تحقیق در مورد آلیاژهای AL-Li

تحقیق در مورد آلیاژهای AL-Li

دانلود تحقیق در مورد آلیاژهای AL-Li

چکیده :
آلیاژهای AL-Li عمدتا بعنوان مواد پیشرفته برای کاربرد در تکنولوژی های هوایی و هوافضا مورد توجه هستند که این به علت دانستیه کم و مدول مخصوص بالا (high specific modulus ) و خصوصیات خستگی و تافنس در دمای پایین (cryoyenic touyhness ) خوب می‌باشد.
اشکال عمده آلیاژهای AL-Li استحکام بالا ( Peak – Strength ) ، داکتیلیته کم و تافنس شکست در جهت عرضی ( fracture toughness in the short transverse direcetion ) ناهمسانگرای در خصوصیات سطحی (plane properties ) نیاز به کارسرد برای رسیدن به خصوصیات عالی و حداکثر و توسعه و پیشرفت ترک های خستگی زمانی که ترک ها میکروسکوپی هستند می‌باشد.
آلیاژهای AL-Li :
آلیاژهای AL-Li عمدتا برای کاهش وزن سازه های هوایی و ساختمان هواپیما توسعه یافته اند . اخیرا نیز به منظور استفاده در کاربرد های برودتی و دمای پایین مورد تحقیق و توجه قرار گرفته اند.
پیشرفت عمده کار از سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ شروع شد زمانیکه تولید کنندگان آلومینیوم ، آلیاژهای AL-Li را به عنوان جایگزین مناسب برای آلیاژهای بدنه هواپیما توسعه دادند. دانستیه کم آلیاژهای AL-Li وزن کم و بهبود کارایی هواپیما را به دنبال داشت .

فهرست مطالب
چکیده :    ۱
آلیاژهای AL-Li :    ۱
آلیاژ weldalite 049:    ۳
آلیاژ ۲۰۹۰:    ۴
ترکیب شیمایی    ۴
آلیاژ ۲۰۹۱:    ۶
آلیاژ ۸۰۹۰:    ۸
ترکیب شیمیایی    ۸اولین نفر باشید

نظر شما