تحقیق خیاط درجه یک

تحقیق خیاط درجه یک

دانلود تحقیق خیاط درجه یک

معرفیخیاط درجه یک (ضخیم دوز مردانه) کسی است که علاوه بر دارا بودن مهارت های مربوط به خیاط درجه 2 (نازک دوز مردانه) بتواند از عهده دوخت انواع کت ، پالتو و جلیقه برآید و همچنین با پیش گیری از حوادث ضمن کار و رعایت نکات ایمنی آشنایی داشته باشد.
معرفی
نمونه وظایف
ابزار و وسایل
شرایط ارتقاء شغل
ویژگی های شخصیتی
خیاطی با برش مستقیم روی پارچه
پرده دوز


اولین نفر باشید

نظر شما