تحقیق استراتژیهای بازاریابی

تحقیق استراتژیهای بازاریابی

دانلود تحقیق استراتژیهای بازاریابی

در این تحقیق انواع استراتژی در بازاریابی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه:
رقابت شدید کشورهایی که قادر به تولید با هزینه های پایین هستند، مشکلات زیادی برای بسیاری از صنایع فراهم آورده است. تولیدکنندگان صنایع برای ماندن در صحنه رقابت، باید راهکارهایی برای تطبیق خود با تغییرات بیابند. سازمانها امروز از حالت وظیفه ای خارج شده‌اند و به صورت مشارکتی درآمده‌اند. امروز در بازاریابی با مفهوم زیر صفر روبرو هستیم. یعنی زمان خرید‌، زمان ستاد برای تولید کالای سفارش داده شده، بازخورد مشتری به عرضه کننده کالا و همه موارد دیگر از این دست، باید به سمت صفر میل کنند. ترکیب این عوامل است که مزیت نسبی کشور را تشکیل می دهد.
استراتژی های بازاریابی به معنای کنکاش وپویش در راستای یافتن بازارهای مناسب از ابعاد گوناگون، چه از نظر اقتصادی و اجتماعی و چه از نظر فرهنگی و حقوقی و بستر سازی مداوم به منظور اعلام موجودیت وحفظ موقعیت حاصله می باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
استراتژی های رقابتی
۱٫ استراتژی بازاریابی یکپارچه (Integration Marketing)
۲٫ استراتژی بازاریابی شبکه‌ای (network Marketing)
۳٫ استراتژی بازاریابی گذار (Transition Marketing)
۵٫ استراتژی بازاریابی احیائی (Regeneration Marketing)
۶٫ استراتژی بازاریابی سرآمد (Excellence Marketing)
۷٫ استراتژی بازاریابی بدون مرز (Non-Border Marketing)
۸٫ استراتژی بازاریابی ابراز شده (Tailored Marketing)
استراتژیهای مختلف  انتخاب بازار هدف
۱- استراتژی بازاریابی یکسان
۲- استراتژی بازاریابی تفکیکی
۳- استراتژی بازار یابی تمرکزی
استراتژیهای بازار یابی بین الملل
اعطای امتیاز
فرنچایزینگ
تولید قرار دادی
قرارداد مدیریتی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
تاسیس یک واحدبامالکیت کامل
پیمانهای استراتژیک
قیمت‌گذاری هوشمندانه برای سودآوری بهتر
ماتریس قیمت گذاری
مراحل استفاده از ماتریس قیمت گذاری
منابع


 


اولین نفر باشید

نظر شما