تحقیق اتیسم

تحقیق اتیسم

دانلود تحقیق اتیسم
اتیسم چیست؟
تعریف اتیسم
ویژگیهای کودک در خودمانده
جهت درمان این کودکان :
اتیولوژی
نشانه های عمومی بیماری اُتیسم :
تشخیص اُتیسم :
امکان تشخیص و درمان زودهنگام اوتیسم وجود دارد
درمان
روش اِی بی اِی Applied Behavior Analysis
TEACCH
Floor Time
درمان یکپارچگی حسی:
ارتباط درمانی:
سیستم ارتباطی تبادل عکس:
کند.
اصلاح رژیم غذایی:
‎‎کاربرد صوت درمانی در درمان اتیسم
درمان داروئی:
پیش آگهی:
مقایسه ی اتیسم با عقب ماندگی ذهنی
بازی در اتیسم:
• ارزیابی رشد مبتنی بر بازی
• ارزیابی های سنجش صلاحیت یک زمینه ی بازی یا بیشتر
متدهای ارزیابی
• متدهای ارزیابی که مزیت های بازی، جذابیت بازی یا بازیگوشی را می سنجند:
• ابزارهای تشخیص و غربالگری ویژه ی اتیسم به وسیله ی بازی
کاربرد بازی در اتیسم:
بازی ارتباطی
بازی کاربردی
بازیهای سمبولیک (نمادین)
بازیهای ساختار یافته(قاعده مند)
تاریخچه بازی
شاخص بازی طلبی بچه (CPS)
تست بازی طلبی (TOP)
پرسشنامه و مقیاس درجه بندی شرکت بچه ها در بازی (McWilliam,1994,1999 )
فهرست مشاهده تشخیصی اوتیسم
ارزیابی مقیاس یک یا بیشتر ازمحدوده از صلاحیت بازی
مقیاس گفتارrosetti برای کودکان نوپا (rosette,1990)
مقیاس ارتباطات و رفتار سمبولیک (wetherby & prizant ,1993)
بازی بسیار منظم بر اساس ارزیابی (TPBA) (linder,1993)


اولین نفر باشید

نظر شما