تجربیات آموزگار ابتدایی

تجربیات آموزگار ابتدایی

دانلود تجربیات آموزگار ابتدایی
مقدمه :
اگر چه اهداف معلمان به اندازه ای زیاد است به قدر ثانیه های وقت و زمان. اما به طور عمده میتوان از جمله اهداف عمده معلمان تربیه سالم اولاد جامعه، انکشاف و ترقی جامعه میباشد. ولی عموماً معلمان کوشش مینمایند هر چه زود تر و خوبتر اولاد جامعه به فیض و کمال علم و دانش آراسته شوند. چرا که اولاد جامعه چشم امید جامعه میباشند. ولی جهت عملی کردن اهداف خویش معلمان به یک سلسله مشکلات رو برو میشوند، و به کمک همگانی ضرورت دارند. وقتیکه در یک جامعه صلح و آرامش حکمفرما نبود، و به شخصیت و به نهاد تحصیلی همچون معارف و تربیه معلم ها احترام و دلبستگی نبود، اهداف معلم هیچگاه عملی نمی شود. و به اهداف آنان از طرف عده معدود، و مغرض هتک حرمت میشود. و باید آنها را به دست قانون بسپارند تا مجازات شوند.
بدین منظور معلمان مکلف اند در مقابل آنچنان اشخاص بی احساس و دشمن صفت مبارزه کنند و جهت شگوفایی و ترقی جامعه نخست اولاد جامعه را تربیت سالم نمایند. تا باشد توسط آنان مشکلات جامعه مرفوع گردد.
از جانب دیگر اهداف معلمان را تربیه سالم و کسب دانش برای اولاد جامعه می پنداریم. درست درک کرده ایم، زیرا اگر در جامعه داکتر، انجنیر، ساینسیت، ژورنالست، و امثال آنها ضرورت میباشد، همه و همه در مدت دوازده سال مکتب به تربیه معلم ضرورت دارند. پس معلمان اهداف قابل ستایش و ستودنی دارند، به مقام و اهداف آنها باید ارج گذاشت.
در این تحقیق قصد دارم گوشه ای از تجربیات سالیان زیاد تدریس خود را به رشته تقریر در اورم ، امید است مورد توجه همه قرار گیرد .

نکات کلیدی :
روش های تدریس – تجارب – راهکار

 فهرست مطالب
مقدمه : 7
نکات کلیدی : 8
بیان تجربیات اینجانب به عنوان معلم 8
تجربه 1 : شیوه رفع اشکال در روخوانی دانش آموزان 8
تجربه 2 و تبیین آن : 9
من می توانم یک سیاره باشم: 9
تجربه 3 : دیوارهاسخن می گویند: 10
تجربه 4 و تبیین آن : خاطره ای از درس هدیه های آسمان 11
تجربه 5 و تبیین آن : یک تجربه موفق در پیشرفت تحصیلی 12
یک راه مناسب برای پیشرفت تحصیلی 12
تجربه 6 : و تبیین آن : روش های نوین تدریس : 12
تجربه 7 و تبیین آن : آزمون ها و سوالات 13
تجربه 8 : برقراری روابطمعقول و مناسب با دانش آموزان 14
تجربه9 : آموختن در کلاس و تبیین آن : 15
تبیین تجارب تدریس در دوره ابتدایی: 17
اهمیت و ضرورت ارائه‌ی تجارب کاری به دیگران 17
معلمان فعال و با پشتکار 19
معلم واقعی و اثر بخش از نظر بنده کیست؟ 19
وظایف وجدانی و عمده معلم های دوره ابتدایی کدام ها اند؟ 20
معلمان موفق هیچگاه تبعیض را دوست ندارند 23
قدرت و نفوذ معنوی معلم را چگونه میتوان شناخت؟ 25
دانش و مهارتهای پیداگوژیکی معلم: 26
مفاد ارتباط معلم با اولیای شاگردان 28
نقش معلم در یاد دهی و یادگیری 29
تقویت رشد فرهنگی شاگردان از جانب معلمان با تجربه 31
یک تجربه برخورد با دانش آموزان و پیشنهادها و راهکارها و موانع و مشکلات : 34
الف – برخورد معلمان با شاگردان ذکی: 34
ب – معلم با شاگردان کم هوش: 35
معلم و شاگردان با قهر و کم حوصله 38
معلم و شاگردان احساساتی و کم حوصله 40
توصیه هایی به همکاران دوره ابتدایی : 41
وظایف معلم پیش از شروع تدریس 41
نقش معلم در تسهیل یادگیری 42
آیا معلمان هم مانند شاگردان به آموزش دایمی نیاز دارند؟ 45
توصیه هایی به دانش آموزان دوره ابتدایی : 47
نکات اساسی در مطالعه کدام ها اند 47
ب: نکات اصلی: 48
ج: موارد جزئی: 49
محتوای کتاب درسی و سازمان دادن: 49
1- علامت گذاری: 50
2- خلاصه کردن: 51
موثر ترین شیوه های مطالعه 53
شیوه های مطالعه از نظر چگونگی اجرا: 54
انتخاب محل مطالعه جهت کسب دانش اثر بخش است: 56
تشخیص زمان مطالعه 58
تقاضا های عمده شاگردان از معلم 59
تقاضا های عمده معلم از شاگردان 61
پیشنهادها و راهکارهای آینده: 65
نتیجه گیری : 68
منابع وماخذ 69


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما