دانلود مقاله بتون حجیم

دانلود مقاله بتون حجیم

بتون حجیم چیست ؟
بر طبق  ACI207 بتون حجیم به هر مقدار زیادی از بتون که به اندازه کافی بتوان از آن برای نیازهای مربوط به تولید حرارت و میزان تغییرات آن برای به حداقل رساندن عمل ترک خوردن استفاده نمود ، گفته میشود . هیدراتاسیون تولید گرما بع آرامی در بتون ، منتشر میشود ، بخش نازکی از آن بلندتر است و داخل آن را خنک میکند . این میتواند در نتیجه حرارت بالای اختلاف سطح بین سطح بتون و داخل آن باشد ، موضوع بعدی پرداختن به فشارهای حرارتی بالاست که در نتیجه ترک خوردن بتون و عدم استحکام ساختار ، حاصل میشود .

کاهش فشار حرارتی

سه شیوه قابل قبول کلی برای کاهش فشار حرارتی وجود دارد :‌

  1. کاهش کلی سیمان بتون
  2. کاهش سیمان پورتلند بتون
  3. پایین آوردن تدریجی فرآیند هیدراتاسیون از طریق استفاده از راههای مجاز خنک کردن بتون

سیمان آهنگدازی تا چه حد کمک میکند ؟‌

هنگامیکه سیمان آهنگدازی به مخلوط بتونی اضافه میگردد ، گرمای کمتری حاصل میشود و فشار حرارتی کاهش می یابد :

  1. به دلیل افزایش مقاومت در سیمان آهنگدازی ، کل سیمان بتون ، کاهش می یابد .
  2. سیمان پورتلند توسط درصدی از سیمان آهنگدازی ، کاهش پیدا میکند .
  3. ویژگی های هیدراتاسیون سیمان آهنگدازی آنهایی هستند که در تولیدات فوری و اوج حرارت بتون ، کاهش می یابند .

جانشینی سطوح مختیف آهنگدازی

معمولاً از ۶۵ تا ۸۰ در صد بهینه جابجایی سطوح با استفاده از بتون بدست می آید . این سطوح کاهش دمای قابل توجهی را موجب می گردند که از مقاومت زیاد حاصلمیشود . استفاده از سطوح ۵۰ تا ۶۵ درصد در جابجایی بتون حجیم در مقادیر کمتر ، موفقیت آمیز بوده است حرارت ترکیبات و مواد تشکیل دهنده باید تا جایی بالا رود که مطمئن هستیم مورد نیاز ویژگیهای حرارتی و مقاومتی می باشد .
نمودار ۲ ، گرمای ویژه هیدراتاسیون یک ترکیب سیمان پورتلندی معمولی را از ۲۵ تا ۷۵ درصد سیمان آهنگدازی جانشین را نشان می دهد . توجه داشته باشید که افزایش میزان سیمان آهنگدازی ، اوج حرارت هیدراتاسیون را پایین آورده و به حداقل می رساند ، نواحی زیر منحنی ، ‌نمایانگر کل حرارت تولید شده هستند .
نواحی که نشان می دهند کل حرارت تولید شده از ۷۵ درصد سیمان آهنگدازی ، کمتر هستند ، حتی اگر نقطه اوج حرارت هیدراتاسیون از ۵۰ درصد سیمان جایگزین ، زیاد کاهش پیدا نکند .
نمودار ۳ ،‌تاثیر سیمان آهنگدازی را بر افزایش دما در بتون حجیم نشان میدهد که در نقطه اوج دما تا ۱۹ درجه فارنهایت و با ۶۵ درصد سیمان جایگزین و نیز تا ۴۲ درجه فانهایت و با ۸۰ درصد سیمان جایگزین ، افت پیدا کرده است .

خلاصه اجرایی

این گزارش درباره اثبات عملیات جایگزینی بتون حجیم ، پیشنهاداتی را ارائه میدهد و در مورد آنها بحث میکند که مربوط به “ آبراه مرکزی ” سومین تونل بندری در بوستون ، ماساچوست میباشد ، درباره مقاومت فرآیند بتون حجیم ، فرصتهایی برای بهسازی آن و توصیه هایی برای توجه به این بهسازی در حال و آینده ، ارائه می نماید
گروه بازبینی ، مشتمل بر ۵ مهندس با سوابق متعدد و تجارب قراردادهای مواد/ساختمان میگردد . سه پروژه ساختمانی فعال برای شرکت آنها انتخاب شد و زمینه آنها مورد بررسی قرار گرفت . فعالیتها شامل بررسی گزارشهای پروژه ، مصاحبه های فردی ، مشاهدات عملیات جایگزینی بتون حجیم در ساختارها ، و مشاهدات پروژه فردی روند آزمایشی مواد بتونی ، میباشد . این گروه ماموریتی نیز در CA/T آزمایشگاه مرکزی مواد ، انجام دادند .
در یک ملاقات خصوصی با مدیریت کل B/PB ، بحث گروه به توصیه های مربوط به اختصاص دادن مکمل به بتون حجیم و به بتون قبل از جایگزینی ، جایگزینی و بعد از جایگزینی کشیده شد . بحث هایی که شامل مواد و ترکیباتی میشد که امروزه به کار میروند : نیاز به بررسی کیفیت و نیاز به کنترل کیفی بهسازی پیمانکار در همه مراحل این فرآیند .
با دنبال کردن نتایج به دست آمده از بررسی مشابهی که در ۱۹۹۴ صورت گرفته است ، گروه احساس کرد که موضوعات پیشین مربوط به
جلوگیری از ترک خوردگی ، کاملاً حل شده است .

مقدمه

این بررسی یک مجموعه از بررسیهای فرآیند در مورد مسائل مربوط به پروژه آبراه مرکزی بوستون میباشد . اعضای گروه که این بررسی را انجام داده اند ، همگی دارای سوابق ساختمانی هستند که درخور بررسی جایگزینی بتون حجیم میباشند و این عامل کلیدی در ساختار پروژه آبراه مرکزی /تونل (CA/T) میباشد . برسی قبلی فرآیند جایگزینی بتون حجیم در پروژه CA/T در جولای ۱۹۹۴ صورت پذیرفته بود . در ضمن بررسی های خلاصه اولیه ،‌مساله ترک خوردگی در دیواره های تونل ، توجه آنها را به خود جلب کرده بود . در نتیجه ، در این گزارش توجه گروه به این مساله معطوف شده است . نتیجه کلی این گزارش بیان میدارد که ترک خوردگی دیواره های تونل به دلیل نسبتهای متفاوت افت بتونی بین دیواره های تازه ساخت و تخته بتونی کف قبلی که دیواره ها با آن در تماس بودند ایجاد شده است . گزارش توصیه های متعددی برای کاهش ترک خوردگی پیشنهاد کرد مانند : کاهش طول دیوار یا ایجاد ترک در جاهای مخصوصی از دیوار این گزارش به عنوان یک منبع سودمند در بهبود و یا اجرای قرارداد نیازهای بعدی قرارداهای CA/T ، عمل کرد .
برای این بررسی فرآیند بتون حجیم ، گروه انتخاب شده ،‌توجه ویژه ای به نواحی خاص نداشت ، جز در مورد آزمایش فرآیندی که از دیدگاه کلی تر نشأت می گرفت . علاوه بر ایت به منظور آزمایش دیواره های تونل در قرارداد Co1A3 برای نشانه ترک خوردن موانع ، گروه نیازهای ویژه و ساختارهای زمینه ای نظیر :
افزایش نصب و مراقبت ، نصب و نمایش سنسورهای حرارتی تعبیر شده ، جایگزینی بتون و تحکیم آن ، به عمل آوردن بتون و بررسی های آتی برای ترکها را مورد بررسی قرار داد .
اعضای گروه اعتقاد دارند که بررسی بسیار موفقت آمیز بوده است ؤ نتیجه آن تعدادی توصیه به کارکنان پروژه است که باید مدنظر داشته باشند . انجام این بررسی و یافته های حاصل از آن ، توصیه ها و نتایجی است که جزئیات آن در صفحات بعدی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .

فهرست مطالب

بتون حجیم چیست ؟
جانشینی سطوح مختیف آهنگدازی
خلاصه اجرایی
مقدمه
وضیح در مورد پروژه
توضیح بررسی فرآیند
هدف بررسی
محدوده بررسی
یافته ها و پیشنهادات
بخش ویژگیهای تکمیل پروژه CA/T
بتون پیش از جایگزینی
جایگزینی بتون
نتیجه گیری


مقاله بتون حجیم با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود (لینک مستقیم) ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
بدون درد سر و در کمتر از 30 ثانیه پرداخت و فوری دانلود کنید


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما