پرسشنامه الگوی رفتار رهبر

پرسشنامه الگوی رفتار رهبر

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده رشته مدیریت با عنوان الگوی رفتار رهبر

معرفی پرسشنامه الگوی رفتار رهبر

این پرسشنامه حاوی 20 سوال با طیف ۵ درجه ای لیکرت است که دو بعد از ابعاد الگوی رفتار رهبری به شرح زیر را مورد سنجش قرار می دهد: الگوی رهبری ابتکار عمل: ۱ تا ۱۰
الگوی رهبری رعایت حال دیگران: ۱۱ تا ۲۰
لازم به ذکر است که منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما