اقدام پژوهی چگونه میتوانم رفتارهای نامطلوب دانش آموزان را در زنگ تفریح بهبود بخشم

اقدام پژوهی چگونه میتوانم رفتارهای نامطلوب دانش آموزان را در زنگ تفریح بهبود بخشم

دانلود اقدام پژوهی چگونه میتوانم رفتارهای نامطلوب دانش آموزان را در زنگ تفریح بهبود بخشم
چکیده
دشواری کنترل دانش آموزان با توجه به ویژگی های سنی آن ها روز به روز روبه افزایش است. بسیاری از معلمان و مدیران از برخورد با مسایل انضباطی دانش‌آموزان احساس ناتوانی می کنند و به طور معمول ممکن است برخورد های نامناسبی با این رفتارها داشته باشند. بی‌انضباطی چیست و چگونه می توان انضباط را آموخت؟
چگونه می توان از بروز رفتارهای نا مناسب دانش‌آموزان که نظم و انضباط کلاس را مختل می‌کنند جلوگیری کرد؟
علل بی انضباطی دانش‌آموزان کدامند؟
چگونه می توان این رفتارهارا کاهش داد یا از بین برد؟
نظم و انضباط تعاریف متعددی دارد. عده‌ای کنترل رفتار فراگیرندگان و تسلط بر عوامل رفتاری آنان را انضباط می نامند، برخی معتقدند؛ نظم و انظباط شامل هر نوع سازماندهی در محیط مدرسه و کلاس است، به نحوی که سبب افزایش یادگیری ‌شود.
در واقع «انضباط بدان دسته از اعمال معلم اطلاق می‌شود که مانع سر زدن رفتارهایی از دانش آموز است که فعالیت کلاسی را مختل یا تهدید به اخلال می کند»
ایزابل کلاک: «بی انضباطی را رفتاری می داند که از طرف تعدادی از دانش‌آموزان انجام می شود و مشکلاتی را برای فرد معلم به وجود می‌آورد و معلم را در راه رسیدن به هدف که ارتقای تحصیلی دانش‌آموزان است با مشکل روبرو می‌کند و مانع از پیشرفت کار تحصیلی می شود و رفتار آنان نا معقول و نا منظم است ».
با وجود تعاریف بالا بی انضباطی را می توان این گونه تعریف کرد:
انجام دادن هر عمل یا رفتار پذیرفته نشده و نامعقول توسط دانش‌آموز که سازماندهی مدرسه و کلاس را مختل یا تهدید به اخلال می کند و باعث کاهش کارایی معلم و دانش‌آموزان شده و معلم را در رسیدن به هدف اصلی خود باز می دارد.

مقدمه
پیش‌گیری از رفتار نا مطلوب دانش‌آموزان به‌دو دلیل مهم است
۱٫به دلیل عملی: یعنی پیش‌گیری از بروز رفتار نامطلوب آسان‌تر از تغییر آن است.
۲٫به دلیل انسانی: یعنی معلم خود را مسئول اصلاح و بر طرف کردن رفتار نا مطلوب دانش‌آموز
معلم باید به نکاتی که باعث قطع ارتباط در کلاس می‌شود و همچنین به نیازهای دانش‌آموزان توجه کند و نباید اجازه‌ی گستاخی به دانش‌آموزان دهد و برای پیش‌گیری از رفتار نامطلوب دانش‌آموزان به نکات زیر توجه کند:
۱٫ رفتارهای بی نظم را مشخص و قوانین کلاس را مطرح کند و دانش‌آموزان ملزم به رعایت آن شوند
۲٫ به طور انفرادی با افراد نا منظم برخورد کرده دلایل بی نظمی را جویا ‌شوند .
۳٫ دانش‌آموزان باید رفتار مطلوب و مورد نظر معلم را بشناسند .
۴٫ بی‌توجهی به رفتار نا منظم دانش‌آموزان باعث می‌شود تا وی احساس کند که معلم فردی نا کارآمد است.
۵٫ شرط لازم برای اجرای قوانین قابل درک و فهم بودن آن برای دانش‌آموزان است.
۶٫ آغاز کلاس با جذابیت و متعاقب آن دادن آزادی بیشتر به دانش‌آموز
۷٫ علاقه‌مند کردن دانش‌آموز به درس با یادگیری معنادار

فهرست
چکیده ۲
مقدمه ۲
بیان مساله ۴
شواهد یک ۴
گرداوری اطلاعات ۶
انتخاب راه حل ۷
اعتبار بخشی راه حل ها ۷
اجرای راه حل ۸
شواهد دو ۹
نتیجه گیری ۹
پیشنهادات ۱۰
منابع ۱۱


 


اولین نفر باشید

نظر شما