پرسشنامه استرس ادراک شده (PSS-14)

پرسشنامه استرس ادراک شده (PSS-14)

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان استرس ادراک شده pss-14 نوشته شده توسط کوهن و همکاران

معرفی جزئیات پرسشنامه

پرسشنامه استرس ادراک شده در سال 1983 توسط کوهن و همکاران تهیه شده و دارای 3 نسخه 4، 10 و 14 ماده ای است که برای سنجش استرس عمومی درک شده در یک ماه گذشته به کار می رود. افکار و احساسات درباره حوادث استرس زا، کنترل، غلبه، کنار آمدن با فشار روانی و استرس تجربه شده را مورد سنجش قرار می دهد. همچنین این مقیاس، عوامل خطرزا در اختلالات رفتاری را بررسی کرده و فرایند روابط تنش زا را نشان می دهد.
این پرسشنامه در کشورهای مختلف کاربردهای فراوانی داشته و به همین خاطر به زب ن های گوناگون ترجمه و در کشورهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته و هنجاریابی شده است. در این مجموعه نسخه ۱۴ ماده ای آن ارائه می شود. آلفای کرونباخ برای این مقیاس در سه مطالعه ۸۴/۰، ۸۵/۰و ۸۶/۰ بدست آمده است (کوهن و دیگران؛ ۱۹۸۳).

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه استرس ادراک شده pss-14 با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود (لینک مستقیم) ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

بدون درد سر و در کمتر از 30 ثانیه پرداخت و فوری دانلود کنید


اولین نفر باشید

نظر شما