آموزش نرم افزار Super Decisions

آموزش نرم افزار Super Decisions

دانلود آموزش نرم افزار Super Decisions

دانلود آموزش نرم افزار Super Decisions در قالب فایل swf

این محصول شامل آموزش نرم افزار سوپر دیسیژن برای انجام تحلیل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ازجمله ANP و AHP می باشد.


 


اولین نفر باشید

نظر شما